Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Že koristite brezplačno pomoč gospodarskih svetovalcev pri vstopu na tuje trge?

Ekonomski svetovalci na slovenskih predstavništvih v tujini izvajajo brezplačno pomoč za podjetja, ki želijo vstopiti na tuje trge.

Gospodarska diplomacija igra ključno vlogo pri varovanju in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva v tujini. To dosežejo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki delujejo po svetu. Ena izmed glavnih nalog ekonomskih svetovalcev na teh predstavništvih je pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge.

Kontakt: Za vprašanja, pobude ali prošnje za pomoč in informacije glede poslovanja na tujih trgih se obrnite na Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo preko telefona ali elektronske pošte.

Podpora ekonomskih svetovalcev vključuje:

  • Pomoč pri vzpostavljanju stikov z relevantnimi institucijami na državni in regionalni ravni.
  • Storitve za spodbujanje izvoza.
  • Reševanje problematike, na katero opozarjajo različne institucije.
  • Organizacija poslovnih srečanj, sejmov in drugih promocijskih dogodkov.
  • Informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih in sejmih.
  • Svetovalna podpora pri vstopu na trge držav gostiteljic.
  • Pomoč pri navezavi stikov z možnimi poslovnimi partnerji.
  • Informacijska podpora tujim investitorjem.

Opomba: Storitve se lahko razlikujejo po državah glede na razpoložljive zmogljivosti in lokalne razmere.

Več o storitvah ekonomskih svetovalcev: GOV.si