Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Strokovno – Kaj prinaša novela zakona ZDR-1D; Zakona o delovnih razmerjih?

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/thoughtful-businessman-sitting-desk-office-going-through-financial-reports_25485550.htm#query=worried%20business-owner&position=3&from_view=search&track=ais&uuid=1d3d920c-bcaa-4b34-8f9a-e79bb8d61a54">Image by Drazen Zigic</a> on Freepik

Avtor: Nina Ličar, Svetovalni center OZS

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil po vetu Državnega sveta ponovno sprejet dne 7.11.2023 in objavljen v Uradnem listu št. 114 z dne 15.11.2023. Veljati je začel naslednji dan po objavi, to je 16.11.2023.

Spremembe in dopolnitve ZDR-1D zajemajo:

 1. Prenos Direktive (EU) 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU
 2. Prenos Direktive (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev
 3. Odprava neskladij s pravom EU zaradi nepravilne implementacije
 4. Koalicijski in drugi predlogi
 5. Predlogi MDDSZ za odpravo nejasnosti določb v praksi in redakcijski predlogi

Prenos Direktive (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev uvaja naslednje nove/spremenjene pravice delavcem:

 1. Oskrbovalski dopust: Delavec ima pravico do 5 delovnih dni neplačanega oskrbovalskega dopusta v koledarskem letu (prispevki ostanejo nespremenjeni).
 2. Možnost krajšega delovnega časa: Delavec, ki neguje otroka do 8 let ali zagotavlja oskrbo, lahko predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas.
 3. Delo na domu: Delavec lahko predlaga opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
 4. Drugačna razporeditev delovnega časa: Možnost predlaganja drugačne razporeditve delovnega časa iz istih razlogov.

Delavec bo v skladu s to delovno zakonodajo pridobil naslednje pravice:

 1. Pismena obvestila o pogojih zaposlitve: Delodajalec bo moral delavca obvestiti o pogojih zaposlitve v pisni obliki v roku enega meseca od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
 2. Obvestilo o spremembi delovnega časa: Delodajalec bo moral delavca obvestiti o spremembi delovnega časa vsaj pet dni vnaprej.
 3. Pošiljanje delavca na delo in vračanje na začasno delo: Delodajalec bo moral delavca pisno obvestiti o vsaki spremembi dela na drugem kraju ter mu omogočiti, da se vrne na njegovo običajno delovno mesto.

Ena izmed bistvenih sprememb je tudi uvedba registra pogodb o zaposlitvi, ki ga bo vodil Zavod za zaposlovanje. Gre za javno dostopen register, v katerem bodo shranjene informacije o vseh sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.

Zadnji del sprememb v ZDR-1D se nanaša na odpravo neskladij s pravom EU zaradi nepravilne implementacije. To vključuje določbe glede varstva nosečnic, porodnic in doječih mater ter pravice delavcev do izobraževanja v skladu s pravom EU.

ZDR-1D prinaša tudi spremembe pri urejanju dela na domu. Delavec, ki dela na domu, ima zdaj pravico do enakih pravic, kot če bi delal na delovnem mestu delodajalca. Poleg tega delodajalec nosi stroške in davke za delo na domu ter je dolžan delavcu omogočiti dostop do vseh virov, ki jih potrebuje za opravljanje dela.

Delodajalec bo moral zagotoviti enake možnosti za napredovanje za delavce, ki delajo na domu, kot za tiste, ki delajo na delovnem mestu. Prav tako bo moral spoštovati pravico do odklopa iz delovnega okolja, da se prepreči preobremenjenost delavcev na domu.


Novela ZDR-1D prinaša velik praktičnih sprememb tudi na področju gradbeništva, zlasti glede subsidiarne odgovornosti. S tem razlogom so pri OZS pripravili tudi poseben spletni seminar, kjer bodo naštete vse podrobnosti sprememb ter ponazorjeni praktični primeri ter gradivo v gradbeniškem sektorju.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ