Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ne spreglejte – zvišanje cen cestnin v državah EU

Image by Freepik

Leta 2022 je EU sprejela nov zakonodajni okvir glede zaračunavanja pristojbin za uporabo cestne infrastrukture. Države članice bodo morale nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do konca marca 2024.

Vozila med drugim ne bodo več razvrščena glede na ekološki standard EURO temveč v emisijske razrede ogljikovega dioksida (CO2) v skladu z zahtevami Direktive 1999/62/ES. Posledica novega okvirja obračunavanja cestnin pa bodo tudi podražitve. Tudi v Sloveniji se pričakuje cca 10 % zvišanje cestnin.

Avstrija in Nemčija: Preverite vnesene podatke o vozilih. Za postopek cestninjenja se upošteva največja dovoljena masa vozila (NDM- je masa, ki jo določi proizvajalec vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila) – v prometnem dovoljenju je vpisana pod rubriko F1.

AVSTRIJA – cestnina s 1. januarjem 2024

Gradivo v zvezi z zvišanjem cestnine v Avstriji s 1. januarjem 2024: tukaj

Informacije GO-MAUT:

Nemčija – cestnina s 1. decembrom 2023

Gradivo v zvezi z zvišanjem cestnine v Nemčiji s 1. decembrom 2023: tukaj

Informacije TOLL COLLECT:

Cestnina za CO₂- in za vozila nad 3,5-tone

Več informacij o tarifnem elementu emisijski razred CO2

Iskalnik emisijskih razredov CO₂

Pregled novih tarif

Več informacij o največji tehnično dovoljeni masi (tzGm )

Več informacij o cestnini za vozila nad 3,5 tone (Obvezno plačilo cestnine za vozila nad 3,5 tone tehnično dovoljene skupne mase od 1. julija 2024)

Več informacij o cestnini za alternativne pogone

Vprašanja in odgovori

Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri GZS sta v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo RS in Fakulteto za logistiko iz Celja ter Ekonomsko fakulteto iz Ljubljane objavili priročnik »Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa«.

Priročnik si lahko prenesete iz naslednje povezave:

Excell pripomoček za izračun lastne cene: