Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Podaljšanje tarifnih olajšav za države v razvoju v EU

Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/euro-currencies-with-magnifying-glass-pushpins-pencils-flag-world-map_2524179.htm#query=european%20tarrif&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=4ee12e41-179e-4f54-9fda-cc8cef5f50d0">Freepik</a>
Image by Freepik

Z dne 4. decembra 2023 je Evropska unija podaljšala veljavnost sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP) do 31. decembra 2027 ali do sprejetja nove GSP uredbe, ki še ni zaključena.

Kaj to pomeni? GSP omogoča državam v razvoju, da uvažajo svoje izdelke na evropski trg s popolnim ali delnim oprostitvijo carinskih dajatev. Ta ukrep spodbuja lažji dostop do EU trga za države v razvoju in s tem podpira njihovo gospodarsko rast.

Uredba, ki trenutno ureja GSP, je bila prvotno veljavna do 31. decembra 2023. Ker še ni sprejeta nova GSP uredba, so se odločili za triletno podaljšanje. Postopek za sprejetje nove 10-letne GSP uredbe je trenutno v teku, vendar datum zaključka še ni znan.

Spremembe uredbe o GSP so bile objavljene v Uradnem listu EU L 2023/2663 z dne 27. novembra 2023. Trenutna GSP uredba je določena z Evropsko uredbo št. 978/2012. Konsolidirano besedilo te uredbe je na voljo tukaj.

Vir: OZS