Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Obetajo se višji računi za elektriko: Cenovna regulacija električne energije za male poslovne odjemalce ni podaljšana v leto 2024

Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/arrangement-coins-light-bulb_11621108.htm#query=electricity%20price%20increase&position=3&from_view=search&track=ais&uuid=62dabb3a-f8fe-46fb-b56d-987131901321">Freepik</a>
Image by Freepik

Regulacija cen električne energije za male poslovne odjemalce ne bo podaljšana v leto 2024. Male poslovne odjemalce, opredeljene kot odjemalce na nizki napetosti z priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, bo ta odločitev močno prizadela. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Blaž Cvar, je na tiskovni konferenci opozoril, da bo več kot 100 tisoč obrtnikov in podjetnikov s 1. 1. 2024 soočalo z dvigom cen električne energije.

Z novim uredbam mali poslovni odjemalci niso več upravičeni do reguliranja cen maloprodajne električne energije. Na dan 5. decembra 2023 pri državnem podjetju GEN-i ter podjetjih Energija Plus, ECE, energetika Ljubljana in Petrol ceniki za male poslovne odjemalce od 1.1.2024 naprej niso bili na voljo…

Sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije, da bo dvig cen električne energije v letu 2024 za male poslovne odjemalce »le« okrog 20 odstotkov.  Pomembno je omeniti, da stroški električne energije prispevajo le približno 50% končnega mesečnega računa, preostali stroški vključujejo omrežnino, trošarino in DDV.

Vir: OOZ Domžale, OZS