Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Darila zaposlenim in davek; Kakšen je davčni vidik obdarovanja?

Veseli in razigrani sodelavci praznujejo božično zabavo v pisarni, se smejijo, izmenjujejo darila ter se obdarujejo.
Image by cookie_studio on Freepik

Ob zaključku koledarskega leta, ko zunaj zadiši po snegu in kuhanem vinu, v objemu domačega ognjišča pa po sveže pečenih piškotih, je prav, da se zahvalimo zaposlenim za njihov prispevek k uspehu podjetja. Besede zahvale in spodbude so pomembne, še posebej v prazničnem vzdušju. Če pa k temu dodamo še majhno darilo ali denarno nagrado, bodo prazniki zagotovo še lepši.

Davčni vidik obdarovanja zaposlenih:

  1. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost

Skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) se plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi, največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, ne všteva v davčno osnovo prejemnika. To velja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost se šteje za davčno priznan odhodek.

  1. Izplačilo nagrade

Nagrada, izplačana delavcu, se všteva v davčno osnovo prejemnika. Kljub temu se izplačilo nagrade šteje za davčno priznan odhodek.

  1. Pogostitev

Novoletno kosilo ali večerja, na katero so povabljeni vsi zaposleni, se ne všteva v davčno osnovo prejemnika. Ker boniteta ni predmet obdavčitve, je strošek pogostitve davčno nepriznan.

  1. Darila

Darila, ki jih delodajalec ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključijo v davčno osnovo delavca, če vrednost darila ne presega 15 EUR. Strošek darila se šteje za davčno nepriznan odhodek. Če darilo presega 15 EUR, ga je potrebno vključiti v davčno osnovo zaposlenega in obračunati prispevke ter dohodnino.

  1. Darila otrokom zaposlenih

Če delodajalec podari otroku delavca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. Strošek obdaritve otrok zaposlenih se šteje za davčno priznan odhodek, tudi če znesek izplačamo na račun zaposlenega.

  1. Doplačilo regresa do maksimalne višine neobdavčenega zneska

Regres za letni dopust, določen kot pravica iz delovnega razmerja, ne všteva v davčno osnovo prejemnika do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Morebitno doplačilo regresa v mesecu decembru, do maksimalnega neobdavčenega zneska, se v celoti všteje v davčno osnovo prejemnika.

  1. Poračun povračila stroškov prehrane in prevoza

Delodajalec je dolžan mesečno povrniti stroške prehrane in prevoza delavcem. Morebitni poračuni brez podlage v delovnopravni zakonodaji se davčno obravnavajo kot drugi dohodek in se v celoti vštevajo v davčno osnovo prejemnika.

Vir: OZS