Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Zbiranje predlogov; Nov Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-2)

Priprava novega zakona je nujna, saj bo nadomestil obstoječi Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ki je bil sprejet že leta 2006. V obdobju več kot 17 let izvajanja sedanje zakonodaje je ministrstvo prepoznalo vsebinska področja, ki zahtevajo izboljšave in posodobitve. Hkrati jih k spremembam spodbuja razvoj na področju širše uporabe digitalnih javnih storitev.

Potreba po Prenovi

Ključna vsebinska področja za prenovo veljavnega Zakona o Poslovnem registru Slovenije so opredeljena v izhodiščih za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji iz leta 2014 in njihovih spremembah iz leta 2019.

Priprava izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji je bila leta 2014 zaupana medresorski delovni skupini za prenovo registrske zakonodaje, ki jo sestavlja 20 članov iz različnih ministrstev in državnih organov. Ugotovili so, da je registracija poslovnih subjektov urejena prek številnih predpisov, kar vodi v različne načine izvajanja postopkov registracije. Zato želijo doseči večjo enotnost in učinkovitost v tem procesu.

Izhodišča Novega Zakona

Glavni cilj novega zakona je, da poslovni register postane prepoznaven kot temeljni vir celovitih, verodostojnih in ažuriranih informacij o slovenskih poslovnih subjektih. Želijo, da register vsebuje informacije, ki so ključne za pravno varnost in stabilnost pravnega prometa v državi, obenem pa morajo biti koristne za uporabnike ter pridobljene iz čim bolj verodostojnih virov.

Nov zakon bo zajemal tudi informacije, ki jih uporabniki potrebujejo, kot na primer podatke o spolu ustanoviteljev, družbenikov in zastopnikov gospodarskih družb ter podatke o velikosti po merilih priporočila Evropske komisije, ki so ključni v postopkih dodeljevanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

Poenotenje Postopkov

Z novim zakonom želijo poenostaviti in poenotiti postopke registracije poslovnih subjektov v poslovnem registru. Vpisi bodo izvedeni čim bolj učinkovito in po načelu “samo enkrat,” kar pomeni, da se prijava vloži enkrat za več namenov hkrati, na primer za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dejavnost, vpis v primarni register ter vpis v poslovni register.

Večji Poudarek na Digitalizaciji

Vzporedno s tem želijo, da se večina postopkov izvaja prek sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga zagotavlja nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. SPOT že zdaj ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev, združen pod enotno znamko, kar olajšuje poslovanje subjektov.

Vloga Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ostaja ključna, saj bo še naprej skrbela za vpis v poslovni register. AJPES ima več kot 20 let izkušenj in predstavlja osrednjo nacionalno institucijo na področju registracije poslovnih subjektov ter zbiranja, objavljanja in posredovanja informacij.

Javna Razprava

Vabimo vse zainteresirane k sodelovanju v javni razpravi o osnutku predloga novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije, ki bo trajala do petka, 5. januarja 2024. Mnenja in predloge lahko posredujete prek spletnega portala eDemokracija TUKAJ ali neposredno na elektronski naslov gp.mgts@gov.si s pripisom “Pripombe na osnutek Predloga ZPRS-2.”

Vir: OZS