Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nadaljnja podpora za obnovljive vire energije – Novosti v javnem pozivu JP-OVE-01

niz sončnih celic na travi
Image by chandlervid85 on Freepik

Borzenov center za podpore je izdal pomembno posodobitev javnega poziva JP-OVE-01, namenjenega dodeljevanju neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. Anton Šijanec predstavlja ključne spremembe, ki vključujejo znatno povečanje razpoložljivih sredstev iz 80 milijonov EUR na 105 milijonov EUR.

V skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so spremembe objavljene v Uradnem listu št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023, pri čemer bodo začele veljati naslednji dan po objavi. Poudarek je na zaprtju oddaje vlog za določene sklope, medtem ko se za sklop 4, ki vključuje soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, sredstva povečujejo s 15 milijonov EUR na 40 milijonov EUR.

Razpoložljiva Sredstva po Spremembah:

  • Sklop 1 (JE ZAPRT): Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije – 42 mio EUR
  • Sklop 2: Proizvodnja električne energije iz vetrne energije – 6 mio EUR
  • Sklop 3: Proizvodnja električne energije iz vodne energije, soproizvodnja iz geotermalne energije, soproizvodnja iz bioplina – 5 mio EUR
  • Sklop 4: Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase – 40 mio EUR
  • Sklop 5: Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50kW – 12 mio EUR

Najava Novega Javnega Poziva:

V bližnji prihodnosti je napovedana objava novega javnega poziva za dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. Na voljo bodo dodatna finančna sredstva.

Več informacij najdete na uradni spletni strani Borzena.

Vir: OZS