Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Napoved EU: »Fit-for-55« – Ambiciozen Sveženj za Zmanjšanje Emisij do leta 2030

plapolajoča zastava evropske unije
Image by gpointstudio on Freepik

Evropska unija je uspešno zaključila paket ukrepov z imenom »Pripravljeni na 55« (»Fit-for-55«), ki si prizadeva zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030. Ta obsežna zakonodaja zajema več ključnih področij:

 1. Cilji zmanjšanja emisij v različnih sektorjih:
  • Postavljeni so cilji za zmanjšanje emisij v številnih sektorjih, usmerjenih k zmanjšanju obremenitve na okolje.
 2. Cilj za povečanje naravnih ponorov ogljika:
  • Vključuje zavezo k povečanju naravnih ponorov ogljika za dodatno uravnoteženje emisij.
 3. Posodobljen sistem trgovanja z emisijami:
  • Vključuje posodobitve sistema trgovanja z emisijami za omejitev emisij, določitev cene onesnaževanja ter spodbujanje naložb v zeleni prehod.
 4. Socialna podpora državljanom in malim podjetjem:
  • Vključuje ukrepe za zagotavljanje socialne podpore državljanom in malim podjetjem v procesu prehoda k trajnostnemu načinu življenja.
 5. Mehanizem za ogljično prilagoditev:
  • Uvedba mehanizma za ogljično prilagoditev, ki zagotavlja enakovredno ceno ogljika za uvoženo blago v ciljnih sektorjih.
 6. Posodobljeni cilji obnovljive energije in energetske učinkovitosti:
  • Določeni so novi cilji za povečanje deleža obnovljive energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.
 7. Zaveza k postopni odpravi novih vozil, ki onesnažujejo okolje:
  • Postavljen je cilj za postopno odpravo novih vozil, ki onesnažujejo okolje, do leta 2035.

Napreden sveženj ukrepov je ključen korak EU v boju proti podnebnim spremembam ter uresničevanju ambicioznih ciljev trajnostnega razvoja.

Vir: EU – European Union