Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vzpostavitev novih pogodb za medicinske pripomočke – Pomembna obvestila za dobavitelje

Dva moška izdelujeta kalup za proteze
Image by ASphotofamily on Freepik

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je dne 9. 11. 2023 na podlagi podpisanega Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki (v nadaljevanju Dogovor o MP) med združenji dobaviteljev (zbornicami) in ZZZS pristopil k aktivnostim, namenjenim sklenitvi novih pogodb.

Pomembno obvestilo za dobavitelje:

V skladu z določili Dogovora o MP morajo dobavitelji za preskrbo vrst medicinskih pripomočkov (MP), izdelanih za posameznega uporabnika, izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. Dobavitelj mora biti vpisan v register proizvajalcev MP, izdelanih za posameznega uporabnika pri JAZMP (kar ni enako kot vpis v »register proizvajalcev«) za naslednje vrste MP:
    • Proteze udov in estetske proteze,
    • Ortoze – izdelane za posameznega uporabnika,
    • Ortopedska obutev – čevlji, izdelani za posameznega uporabnika (pri ortopedski obutvi ni več podizvajalcev),
    • MP za podporo gibalnih zmožnosti – izdelani za posameznega uporabnika (posebni prenosni sedež s podvozjem).
  2. Proizvajalec MP za kompresijsko zdravljenje, ki jih zagotavlja dobavitelj, mora biti vpisan v register proizvajalcev MP, izdelanih za posameznega uporabnika za MP za kompresijsko zdravljenje v državi članici Evropske unije. Velja za MP za kompresijsko zdravljenje – izdelane za posameznega uporabnika.

Dokazila najkasneje do 15. decembra!

Če dobavitelj do 15. 12. 2023 navedenih dokazil ne bo predložil ZZZS, se bodo te vrste MP brisale iz njegovega seznama MP v Prilogi 1 k novi pogodbi. Dokazila se pošljejo na elektronski naslov mp@zzzs.si, z naslovom v zadevi sporočila “Dokazilo o vpisu v register proizvajalcev MP”. Če je proizvajalec že naveden v Prilogi št. 5 – Šifrant proizvajalcev, objavljen na spletni strani ZZZS, naj se v besedilu navede zaporedna številka proizvajalca. Če le-ta še ni vpisan, bo nov proizvajalec dodan, če bodo predložena ustrezna dokazila.

Za vrste MP, ki v skladu z navedenim ne bodo več vključene v nove pogodbe, bo ZZZS prevzel stroške glede na dobavne roke v pogodbi veljavni do 31. 1. 2024. To pomeni, da bo ZZZS prevzel stroške za izdane MP tudi po 1. 2. 2024, če je dobavitelj prejel naročilnico do 31. 1. 2024 in če bo prevzem MP s strani zavarovane osebe skladno z dobavnimi roki stare pogodbe, veljavne do 31. 1. 2024, vendar najkasneje do 31. 5. 2024.

Obvezno preberite dopis ZZZS: Sklepanje pogodb z dobavitelji MP – obvestilo št. 1

Vir: OZS