Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Dosežen dogovor o vsebini aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS)

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/lanes-shelves-with-goods-products-inside-supermarket-variety-preserves-pasta-shelves-full-tidy_70878624.htm#query=grocery%20store&position=3&from_view=search&track=ais&uuid=c529f159-190f-4e7c-9e4f-551af90332bb">Image by chandlervid85</a> on Freepik
Image by chandlervid85 on Freepik

Na zadnjem srečanju pogajalske skupine dne 13.12.2023 smo dosegli dogovor o vsebini aneksa h KPDTS. Ta aneks, ki so ga v tem tednu potrdili pristojni organi na delodajalski in sindikalni strani, se bo danes podpisal. Predvidoma bo konec naslednjega tedna ali v pričetku januarja objavljen v Uradnem listu RS. Aneks prinaša več pomembnih sprememb, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2024:

  1. Podaljšanje Veljavnosti KPDTS: Veljavnost kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) se podaljšuje za tri mesece do 31.3.2024. To obdobje bo namenjeno nadaljevanju pogajanj s ciljem sklenitve nove KPDTS.
  2. Sprememba Pogodbe o Zaposlitvi: Na željo sindikata se dodajajo določbe glede širšega kraja opravljanja dela. Ta sprememba je zlasti relevantna za večja trgovska podjetja, ki imajo kraj opravljanja dela širše določen.
  3. Spremembe v Poglavju o Pripravništvu in Poskusnem Delu: Določbe o pripravništvu in poskusnem delu so spremenjene, kar bo delodajalcem olajšalo administrativne obveznosti.
  4. Širša Opredelitev Kraja Opravljanja Dela: Posebno pozornost prinaša širša opredelitev kraja opravljanja dela, ki bo praviloma koristila večjim trgovskim podjetjem. Oddaljenost kraja opravljanja dela se bo določala po kilometrih namesto po urah, dodatno pa se urejajo način obveščanja delavcev, določitev stroškov prevoza in možnost zavrnitve dela v primeru pomanjkanja ustreznega prevoza. Pogodbe o zaposlitvi se bodo uskladile s temi spremembami do 31.12.2024.
  5. Tarifni Del: V tarifnem delu so spremenjene določbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela. Delodajalci bodo lahko izbirali med javnim prevozom (85% povračilo) in kilometrino (0,19 eur/km) ali uporabili kombinacijo obeh možnosti. Prav tako se povečuje najnižja osnovna plača (NOP) za 8,4%, pri čemer so navedene višine minimalne plače, razdeljene po tarifnih razredih.

NOP za posamezne tarifne razrede skupaj z datoteko aneksa je dostopna na naslednji povezavi: OZS