Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Obvestilo za delodajalce štipenditorje

Image by standret on Freepik

Delodajalci imajo na področju štipendiranja do Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije dve različni obveznosti.

  1. Poročanje o podeljenih štipendijah (2023/2024)
    Če ste podelili štipendijo v tekočem šolskem letu, morate o tem poročati do 31. decembra 2023. To velja za vse štipenditorje v Sloveniji, ne glede na čas podelitve posamezne štipendije. Podatke vnesite preko spletne aplikacije Modul za poročanje do navedenega datuma.
  2. Oddaja potreb po kadrovskih štipendistih (2024/2025):
    Delodajalci, ki nameravate podeliti kadrovsko štipendijo v prihodnjem šolskem letu, morate potrebe po kadrovskih štipendistih oddati do 31. januarja 2024. To storite preko spletne aplikacije Izmenjevalnica. Sklad bo tam zbral ponudbe kadrovskih štipendij v Sloveniji, informiral potencialne štipendiste, promoviral razpisane štipendije in tako mladim pomagal pri odločanju o izobraževanju.

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani sklada ali se obrnete na telefonsko številko 01 43 45 882 ali e-naslov porocanje@sklad-kadri.si oziroma kadrovske@sklad-kadri.si.

Vir: OZS