Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva

Image by Freepik

Interventni zakoni se zdijo neskončna zgodba, ki neusmiljeno pritiska na delodajalce. Pred kratkim je bil sprejet še eden v vrsti – Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Kljub nedavnemu vetu Državnega sveta je zakon pri ponovnem glasovanju v parlamentu dobil potrebno večino.

Pristojni zagovarjajo sprejem zakona z argumentom, da bo pripomogel k večji dostopnosti, organiziranosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema. Po besedah ministrice za zdravje pa naj bi bila glavna naloga zakona zagotoviti učinkovito delovanje javnega zdravstvenega sistema.

Kako bo gospodarstvo občutilo ta interventni zakon?

Gospodarstvo se sooča s spremembami glede plačevanja bolniških nadomestil zaposlenim. Interventni zakon spreminja 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), zaradi česar delodajalci ponovno nosijo breme bolniških nadomestil za prvih 30 delovnih dni. To je sprememba glede na prejšnjo ureditev, ki je veljala od uveljavitve ZDR-1 leta 2013 do novele ZDR-1C v letu 2022.

Če delavec ne more delati zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, mora delodajalec izplačati nadomestilo plače iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu. Omejitve veljajo tudi za primer poklicne bolezni ali poškodbe pri delu.

Pomembna sprememba je tudi omejitev najvišjega bolniškega nadomestila, ki ne sme presegati dvainpolkratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS.

Spremembe vplivajo tudi na samozaposlene, ki bodo morali v primeru daljše bolniške za vseh 30 delovnih dni plačati celotne prispevke, četudi ne morejo opravljati nobene dejavnosti.

Obstaja tudi zadržanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja za določene kategorije zavarovancev, kot so samozaposleni, če ne gre za nujno medicinsko pomoč in nujno zdravljenje.

Vojni veterani so prav tako vključeni v spremembe, saj se uvedba obveznega zdravstvenega prispevka nanaša tudi na njih. Osebe s statusom vojnega veterana so sicer oproščene plačila obveznega zdravstvenega prispevka, vendar bodo morale to oprostitev aktivirati s posebnim potrdilom, ki ga bodo prejele od upravnih enot.

Čeprav so cilji in namen zakona pohvale vredni, se postavlja vprašanje, ali bodo spremembe res prinesle izboljšave. Dosedanje izkušnje kažejo, da bi moral zdravstveni sistem doživeti celovite spremembe še na drugih področjih, ne samo na tistih, ki jih zajema trenutni interventni zakon.

Vir: OZS