Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljena so konkretna navodila za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev na delu po metodi ključnih kazalnikov (MKK)

Image by jannoon028 on Freepik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (MKK) na osrednjem državnem portalu.

V skladu s 6. členom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 84/23 in 98/23) je ministrstvo objavilo praktična navodila za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po MKK. Ta navodila so namenjena izboljšanju razumevanja in lažji ter pravilni uporabi pravilnika o varnosti in zdravju delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Navodila za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po MKK, razvita s strani nemškega Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu, so bila v celoti prilagojena zakonodaji s področja varnosti pri delu v Republiki Sloveniji s strani Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

Povezava do praktičnih navodil.

Vir: OZS