Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nove smernice za izdajo potrdila A1 v luči zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) v Sloveniji

Image by Freepik

Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je stopil v veljavo v celoti, prinašajoč spremembe in dopolnitve tudi glede izdaje potrdila A1. Te novosti zajemajo tako podjetja in njihove napotene delavce kot tudi samostojne podjetnike, ki bodo izvajali storitve čezmejno v EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški, Švici ali Združenem kraljestvu.

Zaskrbljenost podjetij in samostojnih podjetnikov je razumljiva, saj novi zakon uvaja nove pogoje za izdajo potrdila A1, ki jih bodo morali izpolnjevati tako delodajalci kot tudi napoteni delavci. Tudi samostojni podjetniki bodo morali upoštevati te pogoje, če bodo želeli pridobiti omenjeni obrazec.

V Uradnem listu, številka 129/2023 z dne 20. 12. 2023, je bil objavljen Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1. Ta pravilnik določa obrazec s potrebnimi podatki za obdelavo vloge in izjavami vlagatelja v zvezi z:

  • Izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitev v državi članici Evropske unije.
  • Izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitev v najmanj dveh državah članicah Evropske unije.

Pomembno je omeniti, da izstavljena potrdila A1, ki so jih delodajalci pridobili za svoje napotene delavce v letu 2023, še veljajo do datuma izteka.

Dodatno, delodajalci in samostojni podjetniki so po novem zakonu dolžni obveščati Zavod RS za zdravstveno zavarovanje o spremembah obdobja veljavnosti potrdila A1 v času njegove veljavnosti, v roku šestih mesecev po poteku veljavnosti ter v roku dveh let po poteku veljavnosti. V teh primerih Zavod RS za zdravstveno zavarovanje ne izda novega potrdila A1, ampak le spremeni obdobje veljavnosti, o čemer izda vlagatelju obvestilo.

Pravilnik o obrazcu vloge je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2024.

Več informacij najdete TUKAJ

Vir: OZS