Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Konec Kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem – ključne določbe do 2024

Image by drobotdean on Freepik

 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je uradno prenehala veljati s koncem leta 2023, ker je iztekla njena določena časovna veljavnost. Kljub temu pa želimo poudariti, da nekatere njene ključne določbe še vedno veljajo do konca leta 2024, v skladu s 4. členom te pogodbe. To pomeni, da se vse pomembne določbe, ki so zavezovale tako delavce kot delodajalce, še naprej uporabljajo do zaključka letošnjega leta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 31. členu določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati tudi navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca. Če je Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije bila del vaših obstoječih pogodb o zaposlitvi, želimo pojasniti, da bo še vedno veljala v določenem obsegu, kljub prenehanju njene splošne veljavnosti. Do konca leta 2024 bo še naprej uporabljena celotna normativna in tarifna določba te kolektivne pogodbe. Po 31. decembru 2024 pa se bo ta kolektivna pogodba še vedno uporabljala v tistem delu, ki je za delavce ugodnejši od zakonskih določb, kot je bilo potrjeno v sodbi VSRS opr. št. VIII Ips 16/2023. To se zgodi zato, ker so se določbe te kolektivne pogodbe prenesle in postale sestavni del pogodb o zaposlitvi.

V primeru morebitnih dilem ali vprašanj, ki se pojavijo po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, bi bila sklenitev nove kolektivne pogodbe lahko rešitev za vzpostavitev jasnih smernic in pravil v tej dejavnosti. S tem bomo ohranili doslednost in pravičnost v delovnih razmerjih ter zagotovili pravilno izvajanje zakonodaje.