Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljen nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2I)

Image by Freepik

 

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog zakonskih sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih (ZTuj-2I) na spletnem portalu eDemokracija. Predlog se nanaša na prenos Direktive 2021/1883 Evropskega parlamenta in Sveta v nacionalni pravni red ter vsebuje številne pomembne spremembe. Rok za pripombe je do 26. januarja 2023.

Razlogi za Predlog:

  1. Prenos Direktive 2021/1883: Predlog temelji na prenosu nove direktive, ki določa obveznost priznavanja poklicnih izkušenj tujcev kot dokaz visokih poklicnih kvalifikacij. To nadomešča obstoječo Direktivo Sveta 2009/50/ES.
  2. Pogoji za vstop in prebivanje: Predlog prinaša olajšave in niža plačni prag za visokokvalificirano zaposlitev, še posebej za imetnike modre karte EU, mednarodne zaščite in sezonske delavce.
  3. Mobilnost v EU: Direktiva uvaja olajšane pogoje za mobilnost znotraj držav članic EU, vključno s kratkoročno in dolgoročno mobilnostjo, pri čemer se skrajšuje obdobje prebivanja v drugi državi članici za dolgotrajno mobilnost.
  4. Seštevanje obdobij prebivanja: Novost je možnost seštevanja obdobij prebivanja tujca v različnih državah članicah za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas.
  5. Priporočila Varuha človekovih pravic: Predlog zagotavlja realizacijo priporočila št. 19 Varuha človekovih pravic iz letnega poročila za leto 2021.
  6. Usklajenost z drugimi zakoni: Odpravljajo se neusklajenosti med določbami ZTuj-2 in ZZSDT za lažjo zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujcev.
  7. Dovoljenje za digitalnega nomada: Uvedba dovoljenja za začasno prebivanje za digitalne nomade v skladu z zavezami iz programa za delo koalicije 2022-2026 in strategije Vlade – Digitalna Slovenija 2030.
  8. Družinsko združevanje: Dodane so kategorije tujcev, ki lahko združujejo družinske člane brez omejitev, vključno z družinskimi člani digitalnih nomadov.
  9. Pristojnost policije za postopek predaje: Za tujce, ki niso prosilci v Republiki Sloveniji, se ureja pristojnost policije za izvedbo postopka predaje v skladu z Uredbo (EU) 604/2013.
  10. Odprava pomanjkljivosti pri implementaciji drugih direktiv: Predlog odpravlja neusklajenosti pri implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES ter Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU.

Pripombe in Podrobnosti: Več podrobnosti o predlogu ter možnost oddaje pripomb najdete na povezavi >>>. Rok za pripombe je 26. januar 2023.