Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javni poziv za nekatere sodne izvedence, cenilce in tolmače

Image by Freepik

Vabljeni k predložitvi vloge za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki ga je objavil Sektor za podporo organizacije pravosodja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo Ministrstva za pravosodje. Podrobnosti so objavljene v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 8. 12. 2023 (razglasni del) ter na spletni strani Ministrstva za pravosodje, in sicer pod zavihkom »Javne objave«.

Rok za oddajo vlog za imenovanje je vključno do 2. 2. 2024.