Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Dvojezične pogodbe za zaposlovanje delavcev iz BiH

Image by katemangostar on Freepik

Od 8. 1. 2024 je v postopkih zaposlovanja delavcev iz Bosne in Hercegovine obvezna uporaba dvojezične pogodbe o zaposlitvi, ki jo skleneta delavec in delodajalec. Ta ukrep je bil priporočen in predlagan s strani meddržavne komisije za izvajanje Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH na njeni seji dne 6. 12. 2023. Njegov namen je izboljšanje informiranosti in zagotavljanje večje zaščite delavcev pred morebitnimi kršitvami delovnopravnega statusa.

Za podporo delodajalcem je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje objavljen vzorec dvojezične pogodbe, ki lahko olajša postopek sklepanja zaposlitvenih dogovorov v skladu s temi novimi smernicami.