Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by creativeart on Freepik


Nova digitalna ponudba na portalu SPOT omogoča slovenskim podjetjem lažje poslovanje s državo. Uvedeni so novi elektronski postopki, ki prinašajo številne prednosti in olajšave za poslovne subjekte.

Ena izmed novosti je postopek za pridobitev licence za izvajanje prevozov v cestnem prometu. Ta omogoča pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki želijo opravljati prevozne storitve, elektronsko vložitev vloge za pridobitev potrebne licence, bodisi na Gospodarsko zbornico Slovenije ali na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Druga pomembna novost je vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki olajšuje izvajalcem teh programov elektronsko oddajo predloga za vpis v razvid pri pristojnem ministrstvu.

Med drugimi novimi postopki je tudi dovoljenje za prenos, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov v EU, ter možnost oprostitve plačila letne dajatve za vozila, namenjena prevozu invalidov.

Za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali distribucijo materialov in izdelkov za stik z živili, je na voljo elektronski postopek registracije pri Zdravstvenem inšpektoratu RS.

Poleg tega so na voljo tudi postopki za spremembo ali izbris distributerjev, uvoznikov ter proizvajalcev medicinskih pripomočkov, ki jih je mogoče izvesti preko elektronske vloge na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Za oddajo posameznih vlog je potrebno digitalno potrdilo in registracija v SI-PASS – To lahko uredite ne brezplačni DIGI TOČKI. Vloge lahko v imenu podjetja odda pooblaščena oseba. Uporabniki portala SPOT, ki že uporabljajo obstoječe e-vloge, morajo urediti tudi pooblastilo za nove postopke.

Na voljo je brezplačna pomoč na DIGI TOČKI za vse podjetnike ter posameznike pri aktiviranju ter uporabi portala SPOT.

Več informacij je na voljo na spletnem portalu SPOT.

Vir: OZS