Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by pressfoto on Freepik

Predstavljamo zanimiv študentski projekt, ki prinaša inovativno in interaktivno sodelovanje ter izmenjavo znanj med uslužbenci Ministrstva za javno upravo, drugih organov državne uprave ter profesorji in študenti Fakultete za upravo – Upravno svetovalnico.

Glavni cilj tega projekta je odgovarjanje na upravno-procesne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri uporabi različnih zakonov. To vključuje Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredbo o upravnem poslovanju, Zakon o upravnih taksah, v povezavi s specialnimi predpisi, kot so Zakon o lokalni samoupravi, Gradbeni zakon, Zakon o tujcih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih agencijah in podobno.

Na spletni strani Upravne svetovalnice je na voljo več kot 1500 brezplačnih odgovorov, ki predstavljajo strokovna stališča o rabi upravno procesnih pravil. Te odgovore lahko uporabljajo tako uradniki kot tudi stranke v različnih postopkih, vključno z obrtniki in podjetniki.

Upravna svetovalnica omogoča enostaven dostop do potrebnih informacij in strokovnih nasvetov glede upravnih postopkov. Povezava do platforme je na voljo na spletni strani Upravne svetovalnice.

Upravna svetovalnica

Vir: OZS