Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljen nov razpis: P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

 

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa)
 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih
 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg
Višina financiranja
 • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah)
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov
 • Možnost oddaje 1 vloge

Doba financiranja – izplačila v tranšah v obdobju dveh in pol let

 • Prvo izplačilo: do 12.000 EUR do 21. 7. 2024
 • Drugo izplačilo: do 21.000 EUR do 28. 2. 2025
 • Tretje izplačilo: do 39.000 EUR do 31. 3. 2026

Razpisana sredstva

 • 2,16 mio EUR
Pogoji razpisa
 • Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024
 • Registrirano mora biti v Sloveniji kod d.o.o.
 • Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad