Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Družba Borzen, kot izvajalka javnega poziva (Uradni list RS št. 18/2024) Sklada za podnebne spremembe, vabi prevoznike k oddaji elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin ter biometan, ter vozil s pogonom na elektriko ali vodik, in za nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.

Nepovratna sredstva za trajnostno prevozništvo

Sklad za podnebne spremembe omogoča nepovratna sredstva za spodbujanje okolju prijaznejšega prevoza v cestnem prometu. Cilj je zmanjšanje vpliva prometa na okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in zmanjšanjem onesnaženosti zunanjega zraka zaradi prometa.

Namen in višina sredstev

Nepovratna sredstva iz javnega poziva so namenjena:

  • Nakupu ali predelavi tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin ter biometan, elektriko ali vodik (sklop a), v višini 150.000 EUR.
  • Nadgradnji tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora (sklop b), v višini 5.850.000 EUR.

Roki za oddajo vlog

Vloge za sklop a) se sprejemajo od 4. 3. 2024 od 8. ure do 30. 10. 2024, do 12. ure. Vloge za sklop b) se sprejemajo od 4. 3. 2024 od 8. ure do 6. 5. 2024, do 12. ure. Odločbe za sklop a) se izdajajo sproti, v skladu z zakonskimi roki, medtem ko bodo odločbe za sklop b) izdane najkasneje do 30. 6. 2024.

Več informacij in prijava

Podrobnosti o razpisu ter možnost oddaje vloge najdete na spletni strani Borzen. Za dodatna vprašanja se obrnite na prevozniki@borzen.si ali pokličite na 01 / 620 7626 v času uradnih ur v ponedeljek (9-11h, 13-15h), sredo (9-11h, 13-15h) in petek (9-12h).

Poudarjamo, da odgovori na vprašanja, prejeta preko elektronske pošte ali objavljena na spletni strani, predstavljajo zgolj informativne podatke in ne zagotavljajo končne odločitve družbe Borzen, ki se lahko spreminja glede na okoliščine primera in prejeto dokumentacijo.

Več Informacij: BORZEN

Vir: OZS