Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, k trajnostnemu managementu in okoljski odgovornosti.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 EUR.

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.

 

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka lahko dosega največ
3.500,00 EUR za posamezen znak nastanitvenega objekta, gostinskega obrata, turistične agencije,
atrakcije, gorskega ali kongresnega centra.

Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo
dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, ki bodo
posredovana ministrstvu ob oddaji vloge.

 

Razpis objavljen na povezavi:

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 (gov.si)

 

Posnetek predstavitve dobite na spodnji povezavi:

https://us02web.zoom.us/rec/share/KYcukkDyzIiK75ZGjX_qVK3AG8c7ACYeslnyFSfTIqhXgyvGNwHlUL9scccueSCK.sR-GqSJEqnPIk2A0

 

Vir: GOV.SI