Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Photo by Monstera Production

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo v letošnjem letu namenilo več kot 27 milijonov evrov spodbud za spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Sredstva bodo preko različnih ukrepov pomagala slovenskemu gospodarstvu krepiti konkurenčnost in dodano vrednost. Poleg tega bo MGTŠ namenilo 0,75 milijonov evrov za spodbujanje podpornega okolja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Konkretni ukrepi, ki jih bo MGTŠ izvedlo preko izvajalskih institucij, vključujejo:

 1. Spodbude malih vrednosti preko vavčerja:
  • Nepovratna sredstva za MSP za sofinanciranje stroškov zunanjih izvajalcev.
  • Višina financiranja: 60 % (de-minimis pomoč).
  • Okvirna višina sredstev: 2,56 milijonov evrov.
  • Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad (SPS).
  • Predvidena objava: 1. kvartal 2024.
 2. Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih:
  • Nepovratna sredstva za MSP za predstavitev izdelkov/storitev na mednarodnih sejmih v tujini.
  • Okvirna višina sredstev: 1,8 milijonov evrov.
  • Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija).
  • Predvidena objava: 1. kvartal 2024.
 3. Krepitev trženja znamk na tujih trgih preko »show room« v tujini:
  • Nepovratna sredstva za MSP za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih.
  • Višina financiranja: do 75 % upravičenih stroškov.
  • Okvirna višina sredstev: 0,5 milijona evrov.
  • Izvajalec: SPIRIT Slovenija.
  • Predvidena objava: 3. kvartal 2024.
 4. Poslovna in razvojna partnerstva:
  • Nepovratna sredstva za MSP za sodelovanje na področju izvoza.
  • Višina financiranja: do 50 % upravičenih stroškov.
  • Okvirna višina sredstev: 6,75 milijonov evrov.
  • Izvajalec: SPIRIT Slovenija.
  • Predvidena objava: 4. kvartal 2024.
 5. Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost:
  • Nepovratna sredstva za MSP in velika podjetja za trajnostne investicije.
  • Okvirna višina sredstev: 15,52 milijonov evrov.
  • Izvajalec: SPIRIT Slovenija.
  • Predvidena objava: 2. kvartal 2024.

Poleg tega MGTŠ financira dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini preko SPIRIT Slovenija ter podporno okolje za zamejske gospodarske organizacije. Gospodarska diplomacija deluje v okviru Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, medtem ko Evropska podjetniška mreža (EEN) nudi brezplačno pomoč pri spodbujanju internacionalizacije MSP.

Vir: OZS