Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by freepik

Evropska unija je zagnala program Digitalna Evropa (DIGITAL), katerega glavni cilj je zagotoviti digitalne tehnologije podjetjem, državljanom in javnim upravam. S poudarkom na narediti Evropo bolj zeleno in digitalno, program DIGITAL ponuja strateško financiranje kot odgovor na te izzive. Evropska Komisija sedaj vabi podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov.

Program DIGITAL je zasnovan z mislijo na podporo predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Projektom bo pomagal na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter široka uporaba digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). S proračunom v višini 7,5 milijarde evrov je cilj pospešiti gospodarsko okrevanje in oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva.

Program DIGITAL dopolnjuje tudi druge programe EU, kot so program Obzorje Evropa in instrument za povezovanje Evrope, ter je del večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, ki se nanašajo na oblak, podatke in umetno inteligenco, napredna digitalna znanja in spretnosti ter pospeševanje čim boljše uporabe tehnologij. Rok za oddajo prijav je 29. maj 2024.

Vzpostavitev mreže nacionalnih koordinacijskih centrov z državami članicami je tudi del programa DIGITAL, pri čemer je prvi rok za oddajo prijav prav tako 29. maj 2024.

Oblak, podatki in umetna inteligenca:

Call: DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06 (6 topics)

Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06 (3 topics)

Call: DIGITAL-2024-AI-ACT-06 (3 topics)

Call: DIGITAL-2024-AI-06 (4 topics)

Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 (3 topics)

Napredna digitalna znanja in spretnosti:

Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06 (1 topic)

Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-06 (1 topic)

Pospeševanje čim boljše uporabe tehnologij:

Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-06 (1 topic)

Vzpostavitev mreže nacionalnih koordinacijskih centrov z državami članicami:

Call: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-NCC-06 (1 topic)

Prvi rok za oddajo prijav: 29. maj 2024

Vir: OZS