Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by frimufilms on Freepik

Poročanje o ravnanju z odpadki je ključen del letnih obveznosti za številne zavezance. S poročanjem o nastalih odpadkih za preteklo leto se je treba ukvarjati najkasneje do 31. marca 2024. Letošnja posebnost je, da se poročila lahko oddajo le še elektronsko, in sicer preko aplikacije IS-Odpadki. Več o uporabi aplikacije ter zakonodaji lahko izveste v petek, 22.03.2024 na digitalnem seminarju TUKAJ

Da bi dobili praktične nasvete o tem, kako pravilno poročati o odpadkih, smo se obrnili na mag. Katarino Železnik Logar. Pojasnila je ključne zahteve in osnovne korake poročanja.

Kdo mora poročati?

Poročilo o odpadkih morajo pripraviti in oddati izvirni povzročitelji odpadkov, tj. pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, če je v preteklem letu zaradi njihove dejavnosti nastalo 10 ton nenevarnih odpadkov ali več, ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov. Prav tako morajo poročilo predložiti tisti izvirni povzročitelji odpadkov, ki so v preteklem letu zaposlovali 10 ali več oseb in so vsaj eno pošiljko odpadkov oddali z evidenčnim listom.

Poročanje o odpadnih oljih

Povzročitelji odpadnih olj, kot so avtoserviserji in kovinarji, morajo prav tako poročati o odpadnih oljih ne glede na količino nastalih olj.

Obvezna uporaba aplikacije IS-Odpadki

Letos je obvezna uporaba aplikacije IS-Odpadki za oddajo poročila. Registrirati se je treba kot uporabnik, postopek pa vključuje aktivacijo predstavnika. Registracijo lahko izvede fizična oseba-posameznik ali poslovni subjekt.

Registracija in oddaja poročila

Postopek aktivacije predstavnika uporabnika poteka v treh korakih: registracija ali e-registracija predstavnika, prijava predstavnika ter aktivacija predstavnika.

Preverite delno izpolnjen obrazec

Registrirani uporabniki IS-Odpadki imajo na voljo delno izpolnjen obrazec poročila, ki ga morajo pred oddajo preveriti in po potrebi popraviti.

Več informacij

Za dodatne informacije se lahko obrnete na ARSO preko e-pošte ali telefona.
Na temo uporabe aplikacije IS-odpadkov se organizira tudi SPLETNI SEMINAR, ki se bo odvijal v petek, 22.3.2024.

Več informacij o seminarju je na voljo TUKAJ

Elektronsko poročanje je postalo standard, zato bodite pozorni na roke in zahteve ter pravočasno opravite svoje obveznosti.

SPLETNI SEMINAR

Vir: OZS