Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Vse pravice pripadajo Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu
Vse pravice pripadajo Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je na svoji spletni strani objavil novi javni razpis BIZI Likvidnost. Finančni produkt je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter za povečanje konkurenčnosti, produktivnosti in tehnološke opremljenosti podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/izgube energije.

Vloge na razpis BIZI Likvidnost lahko oddajo:

 • Pravne osebe (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
 • Fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost,
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot na primer zadruga.

Vlagatelji morajo biti vpisani v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Upravičeni stroški vključujejo:

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji) za optimizacijo porabe energije,
 • Neopredmetena sredstva, kot je programska oprema za optimizacijo porabe energije,
 • Stroški obratnih sredstev, kot so storitve zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo ter stroški materiala in blaga.

Cilji projekta vključujejo:

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/storitve za vsaj 10%,
 • Zmanjšanje porabe energije za vsaj 10%,
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5,
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001,
 • Povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni rabi energije za vsaj 10%.

Zavarovanje posojila je obvezno in lahko vključuje različne oblike, kot so zavarovanje z menicami, zastava nepremičnin, zavarovalna polica, depozit, bančna garancija ali poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Višina posojila je minimalno 80.000 evrov in maksimalno 500.000 evrov.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024, vloge pa se lahko oddajo elektronsko preko aplikacije e-Rsklad od 8. aprila 2024 do 17. maja 2024 oz. do porabe sredstev. Povezava do aplikacije e-Rsklad je TUKAJ

Podrobnejše informacije o razpisu, dokumentaciji in oddaji vloge so na voljo TUKAJ

Vir: OZS