Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by ijeab on Freepik

V petek, 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, saj evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval. Zaradi tega Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v istem dnevu ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, prav tako pa tudi storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Obvestilo o izvajanju plačilnih storitev na dan 29. marca 2024 je dostopno na spletni strani UJP.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo ravno na petek, 29. marca 2024, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da bo obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi na ta dan, šteta kot pravočasno poravnana, če bo plačana 28. marca 2024.

Vir: OZS