Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2024


 

 

Namen razpisa

Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2022 ali 2023 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 

Cilj razpisa

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2022 in 2023 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021 in 2022.

 

Ciljne skupine/upravičenci

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51% delež in so do prijave uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva, ki se izvaja na petih točkah SPOT Svetovanje, ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.

Več o pogojih za sodelovanje najdete tukaj.

 

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

 

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Razpis bo odprt do vključno 19. 5. 2023, do 16.00 ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko Podjetniškega portala do vključno 19.5.2023, do 16.00 ure.

Vloge, ki ne bodo oddane preko spletnega prijavnega obrazca v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

 

Vir: SPIRIT Slovenija