Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by freepik

Spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so bile nedavno objavljene v Uradnem listu RS, št. 23/2024, z dne 19. 3. 2024, predstavljajo pomemben mejnik v slovenskem prevoznem sektorju. Te spremembe bodo pričele veljati od 3. 4. 2024 dalje, in prinašajo številne pozitivne korake v smeri jasnejšega in bolj urejenega okvira za prevoz blaga.

Sekcija za promet naše stanovske organizacije OZS je več kot pet let prizadevala za sprejetje jasnejše opredelitve prevozne pogodbe za prevoz blaga. Sodelovali smo s tremi vladami ter se aktivno vključili v proces sprememb zakonodaje. Zato smo izjemno zadovoljni, da so končno sprejete spremembe, ki bodo preprečile izkoriščanje ter zagotovile zaščito tako prevoznikov kot tudi voznikov.

Pomembnejše spremembe Zakona:

 1. Naklad ali razklad blaga, prevozi transportne embalaže:
  • Ena ključnih sprememb je vezana na nakladanje ali razkladanje blaga ter prevoz transportne embalaže. Veljajo za pogodbe sklenjene od 3.4.2024 dalje. Pošiljatelj ali prejemnik blaga ne sme zahtevati od voznika, da opravi nakladanje ali razkladanje blaga, razen če je tako dogovorjeno z ločeno pogodbo.
 2. Vpliv cene energenta na ceno prevoznine:
  • Druga pomembna sprememba se nanaša na vpliv cene energenta na ceno prevoznine. Ta velja za pogodbe sklenjene od 3.4.2024 dalje. Cena prevoznine se poveča ali zniža za tri odstotke od prvotno dogovorjene cene, če se cena energenta poviša ali zniža za deset odstotkov.
 3. Dovoljenje za opravljanje mednarodnih linijskih prevozov v države nečlanice Skupnosti:
  • Uvedeno je jasno določilo za izdajo dovoljenja za opravljanje mednarodnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju RS. Za izdajo dovoljenja so določeni določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki.
 4. Opravljanje kabotaže blaga na območju Republike Slovenije:
  • Dovoljuje se opravljanje kabotažnih prevozov v Republiki Sloveniji pod določenimi pogoji.
 5. Nepovratne finančne spodbude:
  • Uvedena je možnost dodelitve nepovratnih finančnih spodbud imetnikom licenc za prevoze v cestnem prometu. Te spodbude so namenjene razvoju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje varnosti cestnega prometa in spodbujanju okolju prijaznejšega prevoza.

Vse te spremembe so rezultat dolgotrajnega dela in prizadevanj sekcije za promet, ki je ves čas sledila cilju izboljšanja pogojev dela in poslovanja v prevoznem sektorju. Z novimi določbami bo slovenski prevozni sektor postal bolj konkurenčen in transparenten, kar bo koristilo tako prevoznikom kot tudi družbi kot celoti.

Podrobnejše informacije o spremembah: OZS