Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NOVO: Objavljen poln seznam aktualnih in načrtovanih finančnih spodbud Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo preglednico aktualnih in načrtovanih finančnih spodbud ter javnih razpisov, namenjenih podpori projektov na področju okolja, podnebja in energije. Gre za okvirno napoved bodočih razpisov in pozivov za dodelitev sredstev, ki omogoča pravočasno obveščanje potencialnih prijaviteljev, vključno z gospodarskimi družbami in občinami.

Načrtovani razpisi in finančne spodbude

V preglednici so zajeti različni načrtovani razpisi in finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za maj 2024. Namenjeni so spodbujanju projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, varovanju okolja in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Poleg tega so na voljo tudi dodatne spodbude s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Agencije Republike Slovenije za energijo in Borzena, operaterja trga z elektriko d.o.o.

Pomembno vlogo pri izvedbi projektov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo podjetja in občine pri izvajanju projektov za varovanje okolja in učinkovito rabo energije. Zato spodbuja aktivno sodelovanje in prijavo na razpise, ki omogočajo pridobitev finančnih sredstev za izvedbo trajnostnih in okolju prijaznih projektov.

Za več informacij

Podrobnosti o posameznih razpisih in finančnih spodbudah so na voljo v dokumentaciji
Načrtovane finančne spodbude MOPE maj_2024
Zainteresirani prijavitelji se lahko pravočasno pripravite na oddajo svojih projektov in tako prispevate k trajnostnemu razvoju Slovenije.

Vir: GOV