Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Prenesite študijo na temo podjetništva za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023

 

Znanstvena monografija z naslovom “Podjetništvo za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023” prinaša pomembne uvide v izzive in trende, s katerimi se soočajo slovenski podjetniki v današnjem času globalnih sprememb. Pripravila jo je ekipa raziskovalcev z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v okviru mednarodnega projekta Globalni podjetniški monitor – GEM.

Osredotočenost na Trajnost in Inovacije

Publikacija razkriva poudarek na trajnosti in inovacijah kot temeljnih stebrih sodobnega podjetništva ter ponuja pregled regionalnih razlik v zgodnji podjetniški aktivnosti. Raziskava poudarja manjšo vključenost Slovenije v zgodnje faze podjetništva v primerjavi z drugimi državami GEM in evropskimi državami.

Nujna Internacionalizacija

Mednarodna usmerjenost slovenskih podjetnikov ostaja ključni dejavnik uspeha, saj se vedno več podjetij usmerja na mednarodne trge, kar povečuje globalno konkurenčnost. Stabilnost podjetij je potrjena z naraščanjem deleža ustaljenih podjetnikov, kar kaže na rast in trdnost poslovanja.

Brez Digitalizacije Ne Gre

Slovenski podjetniki se vse bolj zavedajo pomena digitalizacije poslovnih procesov. Skoraj polovica zgodnjih podjetnikov načrtuje digitalno preobrazbo, kar kaže na proaktivnost pri prilagajanju sodobnim trendom.

Upoštevanje Družbenih in Okoljskih Vplivov

Raziskava kaže na vključevanje trajnosti v poslovne modele, ki spodbujajo inovacije z manjšim vplivom na okolje in večjim družbenim prispevkom. To kaže na premik v ozaveščenosti in pomembnosti trajnostnega razvoja.

Slovenija z Uravnoteženimi Podjetniškimi Pogoji

Indeks nacionalnega podjetniškega konteksta kaže na uravnotežene pogoje za razvoj podjetništva v Sloveniji, kar ponuja solidno osnovo za nadaljnji razvoj podjetništva.

O Globalnem Podjetniškem Monitorju

Globalni Podjetniški Monitor je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Spremlja obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetij ter prispeva k razumevanju podjetniške pokrajine Slovenije v globalnem merilu.

Povezava do zaključkov raziskave
Povezava do celotne študije z možnostjo prenosa

Vir: OZS