Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Kako storytelling vpliva na naša čustva, vrednote in odločitve

 

 

Kako storytelling vpliva na naša čustva, vrednote in odločitve

Storytelling je prastara umetnost, ki nas že tisočletja združuje in povezuje. Skozi zgodbe smo prenašali znanje, tradicijo in izkušnje. Danes pa storytelling ni samo način pripovedovanja zgodb, temveč je močno orodje, ki se uporablja v marketingu in komunikaciji. Gre za umetnost, ki prenaša sporočila, navdušuje občinstvo ter vzpostavlja povezavo med blagovno znamko in potrošniki. Pogosto se sprašujemo, kako zgodbe vplivajo na naša čustva, vrednote in odločitve. V tem članku bomo raziskali to področje ter spoznali moč storytellinga.

Vpliv na čustva

Zgodbe nas nagovarjajo na čustveni ravni. Skozi likovno upodobljene situacije, konflikte in rešitve v zgodbah se povežemo z liki ter doživljamo njihove občutke in izkušnje. To ustvarja empatijo, sočutje in vzbudi čustveni odziv pri nas kot poslušalcih ali gledalcih. S pomočjo storytellinga lahko blagovne znamke aktivirajo pozitivna čustva pri potrošnikih, kar vodi k oblikovanju močne povezave med znamko in njihovimi občutki.

Empatija je ključen element v storytellingu. Ko zgodbe pritegnejo našo pozornost in nas povežejo z liki, se začnemo vživljati v njihove izkušnje. Tako blagovne znamke, ki uporabljajo čustveno nabite zgodbe, lažje pridobijo zvestobo svojih strank.

Vpliv na vrednote

Zgodbe imajo moč, da vplivajo na naše vrednote. Ko se identificiramo z liki, ki se soočajo z moralnimi dilemami, postavimo se v njihove čevlje in se sprašujemo, kako bi sami ukrepali v podobnih situacijah. Zgodbe lahko izzovejo premislek o naših vrednotah, spodbudijo etično razmišljanje in prispevajo k oblikovanju naših prepričanj. Blagovne znamke lahko s pomočjo storytellinga predstavijo svoje vrednote in prepričanja, kar pripomore k oblikovanju pozitivne percepcije pri potrošnikih.

Zgodbe, ki temeljijo na vrednotah, lahko tudi spodbujajo spremembe v družbi. Blagovne znamke, ki s svojimi zgodbami promovirajo trajnost, družbeno odgovornost ali druge pomembne vrednote, lahko vplivajo na vedenje svojih strank in širše javnosti.

Vpliv na odločitve

Zgodbe imajo velik vpliv na naše odločitve. Ko nas pritegne zgodba, se vživimo v njen potek ter iščemo rešitve skupaj z liki. Zgodbe ustvarjajo napetost, razkrivajo konflikte in predstavljajo rešitve. To spodbuja naše razmišljanje, generira ideje ter vpliva na naše odločitve. Blagovne znamke, ki spretno uporabljajo storytelling, lahko vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov, saj ustvarijo zanimive pripovedi o svojih izdelkih ali storitvah, ki jih potrošniki povežejo z lastnimi potrebami in željami.

Storytelling omogoča blagovnim znamkam, da se povežejo s potrošniki na globlji ravni. Namesto suhoparnega naštevanja lastnosti izdelka ali storitve, zgodbe omogočajo, da potrošniki vidijo, kako ti izdelki ali storitve lahko izboljšajo njihovo življenje.

Konkretni primer: Kampanja “Real Beauty” znamke Dove

Eden najbolj znanih primerov uspešnega storytellinga je kampanja “Real Beauty” (Prava lepota) znamke Dove. V začetku 2000-ih let je Dove začel kampanjo, ki je izzivala tradicionalne standarde lepote, ki jih pogosto promovirajo mediji in kozmetična industrija. Namesto da bi se osredotočali na popolne modele, so prikazali resnične ženske z različnimi oblikami, velikostmi, starostmi in barvami kože.

Zgodba Dove

Kampanja “Real Beauty” se je začela z raziskavo, ki jo je Dove izvedel po vsem svetu. Ugotovili so, da se le 2 % žensk same sebe opisuje kot lepe. Dove se je odločil, da bo to spremenil. Svojo kampanjo so osnovali na ideji, da je lepota raznolika in da bi morale vse ženske, ne glede na svoje telesne lastnosti, občutiti, da so lepe.

Prvi korak je bila serija oglasov in plakatov, ki so prikazovali resnične ženske, ne profesionalnih modelov. Ti oglasi so pokazali ženske različnih starosti, velikosti in etničnih pripadnosti, s poudarkom na njihovih naravnih lastnostih. Eden izmed najbolj znanih oglasov je prikazoval šest žensk v spodnjem perilu, vse z različnimi telesnimi oblikami, z nasmejanimi obrazi in samozavestno držo.

Vpliv na čustva

Dove je s kampanjo “Real Beauty” ciljal na čustva svojih potrošnikov. Prikazovanje resničnih žensk je ustvarjalo občutek pristnosti in povezanosti. Ženske po vsem svetu so se lahko poistovetile z zgodbami in izkušnjami prikazanih oseb, kar je povzročilo močan čustveni odziv.

Na primer, Dove je ustvaril video, kjer so ženske opisovale svoj videz, nato pa so neznanci opisovali te iste ženske umetniku, ki je ustvaril portrete na podlagi opisa. Razlika med tem, kako so ženske videle same sebe in kako so jih videli drugi, je bila osupljiva in čustveno ganljiva, kar je povzročilo velik odziv javnosti.

Vpliv na vrednote

Kampanja je tudi vplivala na vrednote. Dove je z zgodbo, ki je promovirala samosprejemanje in naravno lepoto, spodbujal potrošnike k premisleku o lastnih vrednotah in prepričanjih glede lepote. To je pripomoglo k večji sprejemljivosti in raznolikosti v družbi.

Dove je skozi svojo kampanjo aktivno izzival tradicionalne norme lepote, kar je spodbudilo širšo razpravo o tem, kaj je resnična lepota. S tem je Dove postal sinonim za pozitivno samopodobo in naravno lepoto.

Vpliv na odločitve

Zaradi emocionalne povezanosti in močnega sporočila, ki ga je kampanja prenesla, so potrošniki bolj zaupali znamki Dove in se odločali za njihove izdelke. Dove je s tem pokazal, da se lahko z močjo storytellinga učinkovito vpliva na nakupne odločitve.

Zaradi te kampanje so številne ženske začele bolj zaupati blagovni znamki Dove, kar se je pokazalo tudi v povečani prodaji njihovih izdelkov. Dove je uspel ustvariti trajno vez s svojimi strankami, ki so v znamki videle zaveznika v boju proti nerealnim standardom lepote.

Sklep

Storytelling je učinkovito orodje, ki prenaša sporočila, navdušuje občinstvo ter vzpostavlja močno povezavo med blagovno znamko in potrošniki. Skozi zgodbe vplivamo na čustva, oblikujemo vrednote ter vplivamo na odločitve. Zato je pomembno, da blagovne znamke ustvarijo unikatne in zanimive zgodbe, ki se dotaknejo ciljne skupine, jim omogočijo identifikacijo z liki ter ustvarijo emocionalno vez. Storytelling je močno orodje, ki nam omogoča, da zgradimo trajno in močno povezavo z našimi potrošniki.

Zgodbe so srce komunikacije. S svojo močjo vplivanja na čustva, vrednote in odločitve, so nepogrešljivo orodje za blagovne znamke, ki želijo vzpostaviti globoko in trajno povezavo s svojimi strankami. Ustvarjanje avtentičnih, čustveno nabitih zgodb lahko pomaga blagovnim znamkam, da izstopajo v konkurenčnem svetu in dosežejo dolgoročen uspeh. Kampanja “Real Beauty” znamke Dove je odličen primer, kako lahko dobro zasnovan storytelling prinese izjemne rezultate.

Pa si poglejmo na primeru Dove, kako izgledajo trije koraki načrtovanja dobre zgodbe.

Trije koraki za načrtovanje zgodbe na primeru Dove

1. Kaj je naš cilj?
Cilj Dove:
Dove je želel izzvati tradicionalne standarde lepote in promovirati resnično, naravno lepoto. Njihov cilj je bil povečati samozavest med ženskami in spremeniti način, kako družba dojema lepoto.

2. Komu želimo predati sporočilo?
Ciljna publika Dove:
Dove je ciljal na široko populacijo žensk različnih starosti, velikosti, etničnih pripadnosti in ozadij. Njihova ciljna publika so bile ženske, ki so se počutile negotove glede svojega videza zaradi pritiskov, ki jih ustvarjajo mediji in kozmetična industrija.

3. Zakaj – Kaj si v resnici stranke želijo in pričakujejo?
Stranke Dove:
Ženske so si želele občutek sprejetosti in samozavesti glede svojega naravnega videza. Želele so videti reprezentacijo resničnih žensk v medijih, ki bi odražala njihovo lastno podobo in izkušnje. Dove je prepoznal, da ženske hrepenijo po avtentičnosti in resničnosti v oglaševanju, ter po sporočilu, ki bi poudarjalo, da je naravna lepota vredna praznovanja.

Konkretni primer: Dove “Real Beauty” kampanja
Kaj (cilj): Dove je želel prenesti sporočilo, da je resnična lepota raznolika in da bi se morale vse ženske počutiti lepe, ne glede na svoje telesne lastnosti.

Komu (ciljna publika): Ženske vseh starosti, velikosti, barv kože in etničnih pripadnosti, ki se pogosto počutijo izključene iz tradicionalnih standardov lepote.

Zakaj (stranke želje in pričakovanja): Dove je razumel, da ženske želijo biti predstavljene avtentično in naravno. Hotele so prepoznati same sebe v oglaševanju in se počutiti sprejete in samozavestne glede svojega naravnega videza.

Dove je s kampanjo “Real Beauty” uspešno združil te tri korake, kar je vodilo v eno izmed najbolj prepoznavnih in vplivnih oglaševalskih kampanj, ki je učinkovito spremenila percepcijo lepote in ustvarila močno povezavo z njihovo ciljno publiko.