Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javna obravnava osnutka Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov

 

Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen osnutek Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov, ki bo v javni obravnavi do 3. junija 2024. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport smo ta osnutek pripravili za izvajanje novo sprejete Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov.

Nova uredba 2023/988/EU je bila sprejeta zaradi hitrega razvoja na področju novih tehnologij in spletne prodaje. Nadomešča staro Direktivo 2001/95/ES, ki je bila posodobljena za zagotavljanje skladnosti z novo harmonizacijsko zakonodajo Evropske unije in zakonodajo o standardizaciji. Cilj uredbe je izboljšati odpoklic proizvodov iz varnostnih razlogov in določiti jasna pravila za prenos v nacionalno pravo držav članic.

Cilj osnutka zakona je zagotoviti učinkovito izvajanje Uredbe 2023/988/EU v slovenskem pravnem redu. S tem se želi izboljšati varnost potrošniških proizvodov in delovanje odpoklica nevarnih proizvodov, kar je ključno za varstvo potrošnikov. Osnutek zakona predvideva sredstva za uveljavljanje pravice do varnih proizvodov za potrošnike in ustrezne instrumente za izvrševanje določb uredbe za pristojne organe za nadzor trga.

Javna razprava o osnutku Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov bo trajala do vključno ponedeljka, 3. junija 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo prek spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen predlog zakona.

Več informacij in dostop do predloga zakona najdete na: eDemokracija.

Vir: OZS