Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NOVO: SPIRIT Slovenija objavlja javni razpis za spodbujanje investicij v premogovni regiji

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/pollution-concept-factory-emisions_18268010.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=f6d6ccf3-a67f-410d-b84d-2d28e8add2f6">Image by freepik</a>
Image by freepik

SPIRIT Slovenija objavlja javni razpis za spodbujanje investicij v premogovni regiji

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGTŠ) objavila javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod za obdobje 2024–2027 – Na razpis se lahko prijavijo podjetja iz celotne Slovenije, omejitev obsega le območje izvajanja (Več v razpisni dokumentaciji)

Gospodarsko prestrukturiranje dveh premogovnih regij

Namen razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu. V sklopu razpisa bo na dveh odpiranjih na voljo 68,7 milijona evrov.

Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Razpoložljiva sredstva

V okviru javnega razpisa bo za sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, na voljo okvirno 68,7 milijona evrov.

Roki za oddajo vlog

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 1. julij 2024 in 2. december 2024.

Več informacij

Podrobnejše informacije o razpisu in pogojih so objavljene na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Povezava do razpisa in dodatne podrobnosti

Vir: OZS