Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na voljo finančne ugodnosti za varstvo izumov

Image by DilokaStudio on Freepik

Za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna na sodobnem trgu, je inovativnost ključnega pomena. Pogosto se podjetjem poraja vprašanje, kako zaščititi svoje dolgoletno znanje in inovacije pred konkurenco.

Inovativna podjetja lahko razvijejo nove rešitve tehničnih problemov, kot so proizvodi, postopki, naprave ali uporabe, ki prej niso obstajale ali izboljšajo obstoječe rešitve. Če so te rešitve tržno uspešne, lahko podjetjem prinesejo konkurenčno prednost. Da bi preprečili kopiranje teh inovacij s strani konkurentov, zakonodaja omogoča pravno zaščito izumov.

Patent je pravica industrijske lastnine, ki omogoča zaščito izumov, ki rešujejo tehnične probleme. Za pridobitev patenta mora biti izum nov, inventiven in industrijsko uporaben. S patentom pridobi imetnik izključne pravice, da tretjim osebam prepreči izkoriščanje patentiranega izuma brez njegovega soglasja. Patent velja dvajset let od datuma vložitve prijave.

Če ima izum tržni potencial, je patentiranje lahko ključni korak za finančni uspeh podjetja. Veliko izumiteljev priznava, da svoj uspeh dolgujejo patentni zaščiti.

Med postopkom pridobitve patenta Urad za intelektualno lastnino opravi formalni in/ali vsebinski preizkus prijave. V večjih državah, kot so Nemčija, ZDA in Evropska unija, uradi izvedejo poizvedbo o stanju tehnike, ki jo opravi izkušeni preizkuševalec. Poizvedba vključuje reference podobnih rešitev in mnenje o novosti, inventivnosti in industrijski uporabljivosti izuma.

V Sloveniji Urad za intelektualno lastnino opravi formalni preizkus, ki preveri skladnost prijave z zakonskimi zahtevami, ne preverja pa novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti izuma. Urad podeli patent po 18 mesecih od prejema prijave. Vsebinski preizkus se lahko izvede na željo imetnika, ki mora uradu predložiti dokazila o ustreznosti izuma do devetega leta trajanja patenta. Patent velja dvajset let, če je redno plačana pristojbina za vzdrževanje. V nasprotnem primeru patent preneha po desetih letih.

————————————————————————————————————————–

Podjetja lahko pri Uradu za intelektualno lastnino naročijo poizvedbe o stanju tehnike s pisnim mnenjem o patentabilnosti, da pridobijo kakovostne informacije o možnosti pridobitve patenta. Urad je sklenil sporazume z nekaterimi tujimi uradi za intelektualno lastnino, kar omogoča hitrejše in cenejše postopke.

Sporazumi vključujejo:

  1. Sporazum z Evropskim patentnim uradom (EPO): EPO lahko izvede poizvedbo o stanju tehnike za patentne prijave vložene pri slovenskem uradu od 1. januarja 2024 dalje. Cena poizvedbe je 2.468 evrov, mala in srednja podjetja ter nekatere druge skupine pa imajo 80 % popusta. Prijavitelji imajo tudi finančne ugodnosti pri pristojbini za poizvedbo, če vložijo evropsko ali mednarodno prijavo v prioritetnem letu.
  2. Sporazum z Madžarskim uradom za intelektualno lastnino: Madžarski urad lahko opravi poizvedbo za izume, za katere še ni vložena nacionalna prijava, ali za že vložene prijave. Cena poizvedbe je 650 evrov (s pisnim mnenjem) ali 500 evrov (brez pisnega mnenja).

Prijavitelji lahko poizvedbe naročijo tudi pri Višegrajskem patentnem institutu. Mala in srednja podjetja s sedežem v EU lahko zaprosijo za finančno pomoč sklada za pomoč MSP pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.

Za več informacij se lahko obrnete na info točko urada na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na sipo@uil-sipo.si.

Več informacij: GOV.SI

Vir: Gov.si