Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

SPIRIT Objavil javni razpis za sofinanciranje velikih trajnostno naravnanih investicij

Image by wirestock on Freepik

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, je objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Cilj razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno usmerjenim investicijam v napredno tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Za ta namen je na voljo 9,8 milijona evrov.

Razpis je osredotočen na povečanje produktivnosti in konkurenčnosti podjetij, hkrati pa spodbuja trajnost, razogljičenje in digitalizacijo poslovanja. Cilji vključujejo višjo dodano vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu, boljše pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter enakomernejšo regijsko porazdelitev investicij.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k večji dodani vrednosti na zaposlenega, okoljski odgovornosti, energetski in snovni učinkovitosti ter ohranjanju delovnih mest.

Investitorji se lahko prijavijo za subvencije za investicije v naslednjih vrednostih:

  • Od 1 do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • Od 0,5 do 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
  • Od 0,5 do 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

V vseh primerih mora investicija v stroje in opremo predstavljati vsaj 50 % vrednosti investicije.

Na voljo je 9.831.354,47 evrov za sofinanciranje. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja, lokacije investicije in sheme državne pomoči, ki se uporabi skladno z določili javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog je 26. avgust 2024 do 12. ure.

Vir: OZS