Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NOVO: Javni razpis za finančne spodbude mikro podjetjem v lesarstvu (P4LM 2024)

Javni razpis za finančne spodbude mikro podjetjem v lesarstvu (P4LM 2024)

Slovenski podjetniški sklad (SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport je objavil javni razpis za finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/2024. Mikro podjetja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Prvi rok za prijavo je 4. julij 2024.

Namen razpisa

Namen razpisa je okrepiti mikro podjetja v lesarstvu in jim omogočiti razvojni preboj, kar bo prispevalo k okrepitvi celotne lesnopredelovalne panoge. Cilj je izkoristiti les kot slovensko strateško surovino in ga uporabiti za prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo.

Razpisana sredstva

 • Skupna višina sredstev: 1,5 milijonov evrov
 • Višina financiranja: od 15.000 do 70.000 evrov subvencije
 • Kritje upravičenih stroškov: do 60%

Upravičenci

 • Velikost podjetja: Mikro podjetja (1-10 zaposlenih)
 • Sedež: Republika Slovenija
 • Registracija dejavnosti:
  • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
  • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic)
 • Registracija podjetja: Podjetje mora biti registrirano vsaj 18 mesecev na dan oddaje vloge

Pogoji za kandidiranje

 • Projektna področja: Uporaba lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna)
 • Bonitetna ocena: S.BON-1
 • Finančna konstrukcija: Zaprta
 • Drugi pogoji: Podjetje ne sme biti v težavah in ne sme spadati v izključen sektor

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva: Nakup nove opreme in orodij, novih strojev za tehnološki proces predelave lesa
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva: Nakup nove programske opreme za proces predelave lesa
 • Drugi stroški: Transport, montaža in zagon opreme

Obdobje upravičenih stroškov

 • Za leto 2024: Stroški morajo nastati in projekt mora biti zaključen do 15. novembra 2024
 • Za leto 2025: Stroški morajo nastati in projekt mora biti zaključen do 15. oktobra 2025

Rok in način oddaje vlog

 • Oddaja vloge: Elektronsko preko ePortala Sklada
 • Roki za oddajo:
  • 4. julij 2024 do 14:00 ure
   1. september 2024 do 14:00 ure (oz. do porabe sredstev)

Več informacij

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada. Tam so dostopne vse podrobnosti o javnem razpisu P4LM 2024 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25, vključno z razpisno dokumentacijo.

 • Povezava do celotne dokumentacije javnega razpisa SPS: P4LM2024
 • Celotno sporočilo za javnost o 1,5 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu – SPS: P4LM 2024

Vir: SPS