Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NOVO: Javni razpis za podporne storitve za inovativne posameznike in zagonska podjetja 2024-2025

Slovenski podjetniški sklad je 7. junija 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45/2024 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja za obdobje 2024-2025. Za ta namen je na voljo 1,84 milijona evrov, rok za oddajo vlog pa je 28. junij 2024.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšanje podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo z zagotavljanjem brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:

  • h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij,
  • k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost,
  • k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij, kar bo posledično zmanjšalo njihovo umrljivost v začetnih fazah razvoja.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam. Nacionalni start-up konzorcij bo izbran na javnem razpisu in bo deloval na območju celotne Slovenije.

Podpora ciljnim skupinam bo zajemala:

  • promocijo inovativne podjetniške kulture (informiranje, promocija, start-up dogodki),
  • izvajanje celovitih podpornih storitev (start-up programi, svetovanje, mentoriranje, ekspertno svetovanje).

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki vključujejo od šest do osem partnerjev, pri čemer morajo vsaj trije partnerji imeti sedež v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji. Vodilni partner in vsi konzorcijski partnerji morajo biti pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije in morajo imeti vsaj petletne izkušnje pri izvajanju podobnih podpornih storitev.

Razpisana sredstva

Za izvajanje podpornih storitev in aktivnosti je na voljo 1,84 milijona evrov. Konzorcij mora zagotoviti razporeditev enajstih kvot start-up svetovalcev, pri čemer morajo partnerji iz Vzhodne Slovenije zagotoviti 5,8 kvot, partnerji iz Zahodne Slovenije pa 5,2 kvoti.

Rok in način oddaje vlog

Vloge je potrebno poslati na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Rok za oddajo vlog je 28. junij 2024.

Več informacij

Za dodatne informacije o razpisu obiščite spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada ali kontaktirajte sklad preko elektronske pošte ali telefona.

Vir: SPS