24. oktobra začel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Nov odlok prinaša omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 23. oktobra 2020 ter  ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije  št. 152/2020, odlok bo pričel veljati 24. oktobra.

Odlok prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Kot so  na primer:

 • nastanitvene storitve,
 • igralnice,
 • gostinske storitve,
 • frizerske in kozmetične storitve,
 • velnes storitve,
 • storitve bazenov,
 • kinematografske storitve,
 • kulturne storitve,
 • storitve fitnes centrov,
 • storitve avtopralnic in podobno.

Izjeme, kjer je dovoljeno ponujati in prodajati storitve in izdelke potrošnikom so:

  • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  • lekarne,
  • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
  • drogerije,
  • tržnice,
  • prodajalne s hrano za živali,
  • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
  • kmetijske prodajalne,
  • drevesnice in vrtnarije,
  • cvetličarne,
  • bencinski servisi,
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
  • banke,
  • zavarovalniške storitve,
  • pošta,
  • dostavne službe,
  • trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,
  • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
   Ne glede na dejavnost, pa je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro.

   Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

   Dejavnost priprave jedi in pijač brez časovne omejitve je dovoljena izključno:

   • v primeru dostave jedi in pijač,
   • v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

  • Omejitev števila oseb na 20m2 na posamezno stranko

 

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, se omeji na 20 m2 na posamezno stranko, ali na 1 stranko, v kolikor je prostor manjši od 20 m2.

  • Ponudnik blaga in storitev mora upoštevati zahtevano omejitev števila oseb na prostor. V nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov oziroma opravljanje dejavnosti.

  • Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo ter spoštujejo in implementirajo navodila NIJZ.

  • Nastanitveni obrati odprti le v posebej določenih izjemah za posebej določene skupine ljudi

  • Storitve nastanitvenih obratov (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) se ne smejo ponujati,

izjemoma pa jih lahko koristijo:

   • osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev,
   • tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji,
   • ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij.
   • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje,
   • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost;
   • športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu.

Nastanitveni ukrepi se lahko uporabljajo tudi za potrebe izvajanja ukrepov osamitve, izolacije in karantene

  • Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

  • Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi.