25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022

25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za žival

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za žival

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali ter naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje:

a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:

  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali);

b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:

  • ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;
  • nakup pakirnih linij;
  • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 1.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
  • 2.000.000 EUR za naložbe pravnih oseb (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

 Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija