Ali je nošnja mask obvezna v zasebnih podjetjih?

Kdaj je nošnja mask obvezna  tudi v zasebnih podjetjih?

Od 19. septembra dalje je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,  na podlagi katerega je obvezna uporaba  zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok, a to ne pomeni, da v zaprtih zasebnih podjetjih ni potrebno uporabljati mask.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev ter z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

V primeru, da se nevarnostim ne moremo izogniti, se oceni tveganje in v kolikor drugi ukrepi za zagotovitev varnega in zdravega dela niso možni, kot so na primer premestitev, prerazporeditev ali drseč delovni čas, je delavcem potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo oz. zaščitne opreme za zaščito dihal.
To pomeni, da v primerih, ko delodajalec ne more delovnega procesa organizirati na način, da bi zagotovil ustrezno medosebno razdaljo med delavci vsaj 1,5 m do 2 m, mora zagotoviti uporabo zaščitnih mask.

Delovni inšpektorji na terenu preverjajo tudi uporabo zaščitnih mask pri zaposlenih v proizvodnjah v zaprtih prostorih zasebnih podjetij.

Kakšne so globe za neuporabo zaščitnih mask?

Globe za neuporabo zaščitnih mask znašajo od  400 do 4.000 EUR, zato jih v izogib kaznim in v dobro zmanjševanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  raje uporabljajte povsod tam, kjer ne morete zagotoviti ustrezne razdalje.

Vir: OZS