Ali lahko odpovem pogodbo o zaposlitvi tudi starejšemu delavcu?

10.4.2020

Kljub temu, da je od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr. in dop., v nadaljevanju ZDR-1), ki velja od 12. 04. 2013 dalje preteklo že 7 let, pa so še vedno relativno pogosta zmotna razmišljanja, da že status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pa ne drži popolnoma.

 

Nujno je namreč treba ločiti 2 navidez zelo podobna pojma, ki jih je uvedel novi ZDR-1, saj imata različne pravne posledice.

Prebertite celoten blog tukaj.