Pomen blockchain tehnologije v poslovanju

Blockchain tehnologija je v zadnjih letih postala eden izmed najbolj vročih in pomembnih trendov v poslovanju. Gre za revolucionarno tehnologijo, ki omogoča varno, zanesljivo in transparentno izmenjavo informacij in sredstev med različnimi strankami brez posrednikov. S tem odpira nove možnosti za optimizacijo procesov, zmanjšanje stroškov ter povečanje učinkovitosti in varnosti poslovanja. V nadaljevanju bomo predstavili pomene blockchain tehnologije v poslovanju ter nekaj konkretnih primerov uporabe.

Blockchain je tehnologija, ki temelji na distribuiranem omrežju, kjer se informacije in transakcije shranjujejo v blokih, ki so povezani med seboj in kriptografsko zaščiteni. Vsak blok vsebuje informacije o prejšnjem bloku, kar omogoča ustvarjanje verige blokov (ang. blockchain) in zagotavlja njegovo transparentnost. Zaradi te lastnosti se blockchain tehnologija uporablja predvsem za varno in zanesljivo izmenjavo sredstev, kot so kriptovalute, digitalni certifikati, pametne pogodbe in podobno.

Ena izmed glavnih prednosti blockchain tehnologije je, da omogoča neposredno izmenjavo informacij in sredstev med strankami, brez posrednikov. To pomeni, da lahko podjetja hitro in učinkovito izmenjujejo informacije o transakcijah, prenosih lastništva, pogodbah in drugih podatkih, brez da bi se morala zanašati na posrednike, kot so banke, računovodski servisi, notarji in drugi. To zmanjšuje stroške poslovanja ter omogoča boljši nadzor nad transakcijami in podatki.

Poleg tega blockchain tehnologija omogoča tudi večjo transparentnost in sledljivost poslovanja. Vsak blok v verigi vsebuje informacije o prejšnjih blokih in transakcijah, kar omogoča preverjanje verodostojnosti in sledenje vsaki spremembi v verigi. To povečuje zaupanje med strankami ter olajšuje preglednost in preglednost poslovanja.

V poslovanju se blockchain tehnologija uporablja na različne načine. Ena izmed najbolj znanih uporab je za izmenjavo kriptovalut, kot so Bitcoin, Ethereum in druge. Vendar pa se blockchain tehnologija uporablja tudi za druge namene, kot so digitalni certifikati, pametni pogodbe, sledenje dobavni verigi, upravljanje nepremičnin …

Poleg tega blockchain tehnologija omogoča tudi večjo transparentnost in sledljivost poslovanja. Vsak blok v verigi vsebuje informacije o prejšnjih blokih in transakcijah, kar omogoča preverjanje verodostojnosti in sledenje vsaki spremembi v verigi. To povečuje zaupanje med strankami ter olajšuje preglednost in preglednost poslovanja.

Digitalni certifikati so ena izmed najbolj obetavnih uporab blockchain tehnologije. Gre za digitalne dokumente, ki dokazujejo identiteto osebe ali organizacije, ter zagotavljajo varno in zanesljivo avtentikacijo in preverjanje podatkov. Na primer, lahko se uporabljajo za varno in zanesljivo preverjanje kvalifikacij in izobrazbe, kar bi lahko preprečilo prevare pri prijavah na delovna mesta ali v šolske programe. Digitalni certifikati se lahko uporabljajo tudi za identifikacijo oseb pri spletnih storitvah in transakcijah, kar bi lahko zmanjšalo možnosti kraje identitete in prevar.

Pametne pogodbe (ang. smart contracts) so še ena pomembna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za samodejne programske kode, ki se izvajajo na blockchain omrežju in zagotavljajo varno in zanesljivo izvajanje pogodb med različnimi strankami. Pametne pogodbe lahko preverjajo in izvajajo pogoje pogodbe samodejno, kar zmanjšuje potrebo po posrednikih in zmanjšuje možnosti za napake in prevare.

Sledenje dobavni verigi (ang. supply chain management) je še ena pomembna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za sledenje blaga in storitev od proizvajalca do končnega kupca, kar omogoča boljši nadzor in preglednost nad celotnim procesom. Blockchain tehnologija omogoča shranjevanje podatkov o vsaki stopnji dobavne verige, kar zagotavlja sledljivost, preglednost in preprečuje ponarejanje in krajo blaga.

Upravljanje nepremičnin je še ena obetavna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za uporabo blockchain tehnologije za upravljanje in prenos lastništva nepremičnin, kar lahko zmanjša stroške in časovne zamude pri prenosih lastništva ter preprečuje napake in prevare.

Glasovanje na volitvah je tudi ena izmed uporab blockchain tehnologije v vsakdanjem življenju vsakega posameznika. S pomočjo blockchain tehnologije lahko volitve potekajo brez posrednikov in človeškega faktorja v obliki komisij, kar zagotavlja varnost, preglednost in transparentnost volilnega procesa. Vsak glas se shrani v bloku na blockchain omrežju, kar zagotavlja transparentnost in preprečuje morebitne poskuse goljufije.

Vendar pa obstajajo tudi izzivi, ki jih je treba premagati, da bi lahko blockchain tehnologija postala resnično pomembna v poslovanju. Eden od izzivov je zagotavljanje varnosti in zaščite podatkov v blockchain omrežjih, saj so tehnologije še vedno relativno nove in ranljive za napade hekerjev. Poleg tega obstajajo tudi vprašanja o skladnosti s predpisi in zakoni, ki bi lahko omejili uporabo blockchain tehnologije v nekaterih panogah.

Vsekakor pa je jasno, da se bo blockchain tehnologija v prihodnosti še naprej razvijala in izboljševala, kar bo omogočilo njeno širšo uporabo v poslovnem svetu. Vse več podjetij in organizacij se že odloča za uporabo blockchain tehnologije in ustvarjanje novih poslovnih modelov, ki temeljijo na decentralizaciji, transparentnosti in avtomatizaciji. Čeprav je pot do popolne uveljavitve blockchain tehnologije v poslovanju še dolga, pa je vsekakor jasno, da ima ta tehnologija velik potencial za spremembe v našem svetu in poslovnem okolju.

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

Ta projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Kaj prinašajo novi ukrepi na področju ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij

Vlada RS je na seji dne 6. decembra sprejela nove ukrepe na področju ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij s potrditvijo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pozdravljajo ukrepa čakanja na delo doma in skrajšanega delovnega časa, a hkrati opozarjajo, da ukrepa  ne smeta biti vezana zgolj na tista podjetja, ki bodo deležna pomoči po zakonu o pomoči gospodarstvu. Obstajajo namreč tudi takšna podjetja, ki nimajo glavne skrbi zaradi cen elektrike, a so neposredno odvisna od podjetij, ki jih visoke cene elektrike močno bremenijo.

In kaj prinašajo ukrepi na področju ohranitve delovnih mest in izboljšanja likvidnosti podjetij?

Ukrepa  za ohranitev delovnih mest zajemata začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki bosta delodajalcem omogočala skrajšanje delovnega časa oziroma napotitev delavca na čakanje na delo doma, pri čemer bo delavec v tem času upravičen do nadomestila po določbah Zakona o delovnih razmerjih.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa

Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa bo lahko koristil le tisti delodajalec, ki je upravičen oziroma bi bil upravičen do gospodarske pomoči po določbah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter ob pogoju, da najmanj 30 odstotkom delavcem ne more zagotoviti 90 odstotkov dela.

Obdobje upravičenosti do uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega polnega delovnega časa bo  od 1. januarja do 31. marca 2023.

Ukrep bo omogočal delodajalcu odreditev dela s skrajšanim delovnim časom vsaj za polovični delovni čas ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje za preostanek do polnega delovnega časa.

Višina pomoči znaša  povračilo v višini 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), višina povračila pa bo omejena z višino poprečne mesečne plače za mesec oktober 2022.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo bo lahko koristil delodajalec, ki je upravičen oziroma bi bil upravičen do gospodarske pomoči po določbah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ob nadaljnjem pogoju, da sredstva v višini, ki ustreza polovici prejetih sredstev za navedeni ukrep, v nadaljnjih 30 mesecih investira v zeleni prehod.

Obdobje upravičenosti do uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo bo lahko upravičenec uveljavljal za obdobje 30 dni v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2023.

Višina pomoči znaša  povračilo v višini 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače, višina povračila pa bo omejena z višino poprečne mesečne plače za mesec oktober 2022.

Delodajalec se bo moral pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom oziroma pred sprejetjem odločitve o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo doma, o obsegu dela, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve posvetovati s sindikati pri delodajalcu ali svetom delavcev. Pridobiti bo moral tudi pisno mnenje organa, ki zastopa delavce.

Delodajalec bo lahko posameznemu delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom oziroma čakanje na delo doma v upravičenem obdobju (od 1. januarja do 31. marca 2023 za ukrep skrajšanega delovnega časa oziroma od 1. januarja do 30. junija 2023 za ukrep čakanja na delo doma) in ga v tem času napotil tudi na začasno čakanje na delo. Plačilo delavca za delo v času, ko delavec dejansko dela in nadomestilo plače, pa skupaj ne bosta smela biti nižja od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Delodajalci v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače in še šest mesecev po tem obdobju, ne bodo smeli začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Prav tako ne bo smel odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Poleg ukrepov za ohranitev delovnih mest pa je vlada sprejela tudi ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij

Predlog zakona predvideva ugodna posojila za izboljšanje likvidnosti podjetij. Slovenski podjetniški sklad in Slovenski regionalni razvojni sklad bosta za ugodna posojila namenila 30 milijonov evrov v letu 2023 in 20 milijonov evrov v letu 2024. Ugodna posojila bo ponujala tudi SID banka v višini 150 milijonov evrov za investicije kot in obratna sredstva. SID banka bo namenila okvirno 50 milijonov evrov tudi  za financiranje gospodarstva v dejavnosti cestnih prevoznikov v času energetske krize.

 

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Kaj prinaša nov ukrep sofinanciranja visokih cen energentov

Vlada RS je na seji dne 6. decembra, sprejela Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Pomoč gospodarstvu vključuje ukrepe na področju sofinanciranja visokih cen energentov, ohranjanja delovnih mest in izboljšanja likvidnosti podjetij. Skupna višina pomoči je ocenjena na 1,2 milijarde evrov.

Nov ukrep sofinanciranja cen visokih energentov  dviga med gospodarstveniki veliko prahu. Delodajalske organizacije so podale skupno stališče, da modela pomoči za energente podjetjem, kot izhaja iz Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev energetske krize, ne podpirajo. Delodajalske organizacije opozarjajo, da Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce ni dosegla svojega namena, saj dobavitelji še vedno ponujajo bistveno višje cene električne energije, kot je bilo kalkulirano v modelih, ki so tvorili osnovo za oblikovanje vrst pomoči.

Delodajalske organizacije predlagajo, da se predlog zakona spremeni na način bo malim in srednje velikim podjetjem v RS omogočena pomoč v skladu z ukrepom, ki ga je Evropska komisija določila v začetka oktobra in kjer je postavila cenovno zavoro do 180 evrov/MWh.

In kaj prinaša Ukrep sofinanciranja visokih cen energentov iz Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize?

Ukrep prinaša sofinanciranje  visokih  cen energentov ( elektrika, zemeljski plin in tehnološka para) za obdobje med  1. januarjem in 31. decembrom 2023 po shemi, ki jo mora potrditi še Evropska komisija.

Do pomoči so upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice in sindikati, ki opravljajo  gospodarsko dejavnost. Upravičenci niso mali poslovni odjemalci in  subjekti, ki opravljajo dejavnosti financ in zavarovalništva.

Do pomoči  tudi niso upravičeni vsi, ki imajo neporavnane obveznosti do države v višini 50 evrov ali več ali pa so v postopku stečaja ali likvidacije, oziroma vsi tisti, za katere veljajo sankcije Evropske unije zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Ukrep predvideva enostavno pomoč in 4 vrste posebne pomoči. Vstopni pogoj je 1.5 kratnik dviga cen elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Primerjava cene se bo izračunavala glede na povprečno ceno v 2021.

Pri izračunu enostavne pomoči se bo upoštevala dejanska količina porabljenega energenta v letu 2023. Pri izračunu posebne pomoči pa se bo  upoštevalo 70 odstotkov porabljene količine energenta v letu 2021.

Predlog zakona določa ceno na enoto energenta v letu 2023, do katere bodo lahko upravičenci prejeli subvencijo. Za električno energijo znaša cena 510 evrov,  za zemeljski plin pa 160 evrov.

Najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje bo lahko znašala od  dveh milijonov evrov do 150 milijonov evrov na upravičenca. Za prejem posebne vrste pomoči nad 4 milijone evrov je potrebna odobritev Vlade Republike Slovenije.

Višina enostavne pomoči znaša povračilo 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma do višine 2 milijonov evrov skupne pomoči. Pomoč v kmetijstvu bo nižja, in sicer do 250.000 evrov in v ribištvu do 300.000 evrov.

Poleg enostavne pomoči, predlog zakona določa še 4 vrste posebne pomoči.

Osnovna posebna pomoč znaša v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov in do največ 4 milijone evrov skupne pomoči. Poleg tega predlog zakona določa še  posebno pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov in do 100 milijonov evrov; posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v višini 65 odstotkov upravičenih stroškov in do 50 milijonov evrov ter posebna pomoč v posebnih sektorjih v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov in do 150 milijonov evrov.

V primeru, da ima upravičenec  v letu 2023 nižjo ceno na enoto električne energije od 150 evrov oziroma od 79 evrov za zemeljski plin, ni upravičen do posebne vrste pomoči, kljub temu da bo izpolnjeval vstopni prag 1,5 kratnika za pomoč. Do pomoči ni upravičen tudi, če prodaja viške energije po nižji ceni.

Rok za izpolnitev digitalne vloge za prejem pomoči v aplikaciji agencije SPIRIT Slovenija  je do 28. februarja 2023 do 12. ure.  Upravičenci bodo v aplikaciji sami izbrali vrsto in višino pomoči, ki bo izračunana s pomočjo objavljenega kalkulatorja in potrdili izjave, ki izhajajo iz zakona.

Upravičenci lahko prvo izplačilo pričakujejo do konca  marca 2023. Prvo izplačilo bo obsegalo pomoč v višini 80 odstotkov ocenjene vrednosti pomoči za prvo trimesečje (januar – marec). V nadaljevanju bodo upravičenci prejeli redna mesečna izplačila v višini 80 odstotkov ocenjene vrednosti pomoči za posamezen mesec. Preostanek 20 odstotkov pomoči bodo upravičenci lahko prejeli s poračunom dejanskih stroškov v februarju 2024, če bodo dejanski stroški večji od med letom izplačane pomoči.

 

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Modro gospodarstvo

Avtor koncepta modrega gospodarstva in knjige Modra eknomija 4.0,  Gunter Pauli pravi, da je prihodnost modro gospodarstvo in ne zeleno. Po mnenju Gunterja Paulija modro gospodarstvo rešuje vse tisto, kar zelenemu gospodarstvu ni uspelo. Opozarja, da  današnji poslovni modeli niso več ustrezni. V okviru iniciative ZERI (Zero Emissions Research and Initiative) se skupaj z znanstveniki posveča iskanju pragmatičnih rešitev za podnebne spremembe, odpravo revščine in dvig konkurenčnosti. Rešitev išče v preobrazbi proizvodnje in porabe v industrijske grozde, ki posnemajo delovanje naravnih sistemov.

Koncept modrega gospodarstva je nastal že leta 2009. Združeni narodi so ga vključili že leta 2015. Danes ima več kot 50 držav svoja ministrstva za modro gospodarstvo. Med njimi prednjači Španija, kjer imajo celotne otoke, ki so jih nadgradili na modro gospodarstvo.

Pauli opozarja, da je največja pomanjkljivost zelenega gospodarstva, da ni poceni, zato težko dosega konkurenčnost. Če želimo biti ljudje odgovorni do okolja, ne bi smeli kupovati tistega  kar ni dobro  za zdravje in okolje, četudi je poceni. Namesto nižje cene moramo konkurenčnost dosegati na podlagi ustvarjanja večje dodane vrednosti, zato je potrebno spremeniti poslovni model.

Potrebno je uvesti nov gospodarski model, ki se odziva na vse človeške potrebe kot so hrana, voda, energija, zdravstvo in nastanitev. Po mnenju Paulija pa zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb ne moremo doseči le tako, da smo najcenejši in trajnostni.

Prehod iz zelenega gospodarstva v modro bo terjal prilagajanja na obeh straneh, tako potrošnikih kot proizvajalcih. Pauli pravi, da je potrebno gledati na posamezen izdelek kot del povezanih stvari. Le na tak način bomo lahko v skodelici kave videli več kot kavo. Namesto odpadka, je potrebno gledati z vidika dodane vrednosti, ki jo lahko ta odpadek ustvari za drug izdelek. Npr.  kavno usedlino lahko namesto zavrženja in gledanja nanjo kot dodaten strošek in odpadek, obravnavamo z vidika dodane vrednosti, ki jo lahko ta predstavlja za nek drug izdelek. Namesto, da kavno usedlino zavržemo, jo lahko porabimo za več namenov, kot je krma za kokoši, podlaga za gojenje gob, itd.

Po mnenju Paulija je potrebno namesto cene poudarjati dodano vrednost. Le na tak način bodo tudi podjetniki prepoznali  različne podjetniške priložnosti. Na milijone kavnih odpadkov se zavrže, namesto da bi poiskali dodano vrednost, ki se skriva v usedlinah.

Pauli vidi rešitev v tem, da se podjetniki ne omejijo na en sam izdelek, temveč na več izdelkov, s katerimi ustvarjajo več dodane vrednosti in s tem prispevajo k nižjim stroškom in večji konkurenčnosti na dolgi rok. Tudi odpadki lahko ustvarjajo podjetniške priložnosti in dodane vrednosti, če jih gledamo z vidika dodane vrednosti. Rudarski odpadki predstavljajo odlično surovino za posebno vrsto papirja, zato lahko služijo kot alternativa proizvodnji papirja iz celuloze.

Še vedno pa največjo težavo predstavlja pomanjkanje znanja in osveščenosti, da se namesto usmerjanja samo na en izdelek, usmerjamo na več izdelkov, ki so med seboj povezani in ustvarjajo dodano vrednost.

Kako pa je pri nas? Kako bomo dosegli spremembo miselnosti?

S stalnim uvajanjem novih poslovnih modelov. To pa terja vlaganje v pravočasno in ustrezno usposabljanje in pripravljenost, da zapustimo cono udobja.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

ZDRAVJE PRI DELU: Tiha epidemija poklicnih bolezni

Po javno dostopnih podatkih je letno pri nas okrog 400 prijav poklicnih bolezni. Med njimi so bile še pred desetletjem na prvem mestu okvare sluha (svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da bo do leta 2030 na svetu že več kot 630 milijonov ljudi z okvaro sluha). Naglušnost je tako kot poklicna bolezen uvrščena pred boleznimi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem in zdravstvenim okvaram zaradi učinkov karcinogenih snovi. Drugih okvar (vibratorna bolezen, kožne bolezni) je v statistikah  bolj malo.

Poklicne bolezni so po v Sloveniji veljavni zakonodaji tiste bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. Žal še vedno velja seznam poklicnih bolezni iz leta 2003, na leto je priznanih okoli 30 poklicnih bolezni. Za primerjavo: leta 1990 jih je bilo okoli 800. Za priznanje poklicne bolezni morata biti izpolnjena oba pogoja. Na seznamu poklicnih bolezni, ki je star že 15 let, je 67 bolezni. Izvedensko mnenje o tem, ali gre za poklicno bolezen ali ne, izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Najpogostejše priznane poklicne bolezni pri nas so trenutno bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu. To so namreč edine poklicne bolezni, ki se po posebnem zakonu in pravilniku tudi uradno priznavajo. Pričakujemo, da so na drugem mestu poklicne bolezni kože, sledita poklicna naglušnost, poklicna astma … A ker prijavljenih tovrstnih bolezni pri nas tako rekoč ni, zanesljivih številk za posamez-no bolezen ne morem podati. Po podatkih ZPIZ smo imeli v letih od 2010 do 2015 v povprečju manj kot en primer poklicne astme na leto, imeti pa bi jih morali vsaj 30 do 40. Prav tako smo v istem obdobju obravnavali 16,6 primera poklicne dermatoze. To je 2,1 primera na 100.000 zaposlenih, biti pa bi jih moralo od 40 do 60 na toliko zaposlenih.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v Evropski uniji zaradi poklicnih bolezni vsako leto umre več kot 300.000 ljudi.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Turizem v številkah

Vse več raziskav ugotavlja, da postajata vodilni poklicni bolezni stres in izgorelost. Najbolj so na udaru deloholiki in perfekcionisti, gre pa za bolezen mnogih obrazov, ki vpliva na kvaliteto življen ja zaradi fizičnih in psihičnih dejavnikov.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Prvi domžalski hekaton – Od izzivov do rešitev

V ponedeljek in torek popoldne bo na domžalski obrtni zbornici potekal prvi domžalski hekaton, na katerem bodo udeleženci reševali izzive treh posebej izbranih podjetij. Da bodo iskali rešitve v pravo smer, bodo poskrbeli mentorji Corpohuba, ki bodo usmerjali udeležence, že več mesecev pred sklepnim dejanjem pa so skupaj z izbranimi podjetniki pilili njihove izzive.

Hekatoni danes omogočajo izražanje vizije in kreativnosti posameznikov, bodisi s pomočjo tehnologije ali preprosto s pomočjo svinčnika, lista papirja in prave ideje. Omogočajo rešitev nerešljivih izzivov na enostaven in učinkovit način. Uspešni posamezniki, podjetja, uspešne ideje imajo vsi eno skupno značilnost: Vedo, kaj je njihova edinstvena vrednost, komu jo ponujajo in znajo jo prodati. Uspeh posameznikov, podjetij in  poslovnih idej  je odvisen od tega, kako dobro poznamo svoje kupce, kako dobro poznamo, kaj je naša prednost in kako dobro znamo dostopati do naših potencialnih partnerjev in strank ter natančno vemo, katere so tiste aktivnosti, ki jih moramo izvajati. Ste kdaj pomislili, da lahko hekate  poslovne rešitve? Da se lahko naučite, kako odgovoriti na vprašanja, od katerih je odvisen uspeh podjetja, kariere ali podjetniške ideje?

Vprašanja, ki se jih zastavlja vsak, ki se sreča s podjetniškim svetom:

  • Kdo so naši potencialni partnerji – customer segment?
  • Kaj je glavna ponudbena vrednost podjetja  za potencialne partnerje?
  • Kateri so ključni kanali preko katerih bi dostopali do B2B strank/partnerjev?
  • Katere so ključne aktivnosti, ki jih mora podjetje izvajati?

Prvi domžalski hekaton bo dvodnevni izziv, na  katerega se lahko prijavijo vsi, ki  znajo razmišljati širše, izven okvirjev in so pripravljeni s  skupnimi močmi iskati inovativne rešitve in kreativne odgovore na postavljene izzive ter se želijo naučiti hekanja rešitev po Corpohub hackathon metodologiji.  Zmagovalne  ekipe bodo prejele nagrade podjetij, katerih izzivov bodo reševale. Prav vse ekipe  bodo prejele nagrado tudi organizatorja Obrtne zbornice Domžale, zmagovalne ekipa pa še posebno nagrado  – NAJ HEKER PODJETNIŠKIH IDEJ. Dogodek bo potekal ob podpori Občine Domžale.

Podjetja in izzivi, ki se jih bodo prijavljeni udeleženci lotili, pa so:

  1. Fortisspa d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z nego telesa. Njihov izziv se glasi: »Inovativno do B2B strank in partnerjev«.
  2. Podjetje Koželj d.o.o. Dob odlikuje več kot 60-letna tradicija izdelovanja tinktur, krem in mazil iz zdravilnih rastlin, bogato paleto izdelkov pa so razširili še na FIZIO izdelke ter negovalno kozmetiko in razkužilo pod imenom KREMCA. Izziv podjetja Koželj se glasi »Kako na inovativen način pospešiti prodajo naravne tinkture Paragin in mazila Rastin z več kot 60-letno tradicijo?«
  3. Akademija za glas je pevska šola, kjer si upajo sanjati in kjer vas spodbujajo, da si skupaj z njimi upate sanjati in zaživite v vsej svoji lepoti. Izziv podjetja Akademije za glas se glasi »Kako na inovativen način do novih B2C strank?«

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Turizem v številkah

Še je čas za prijavo preko spletne strani Obrtne zbornice Domžale.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Športni turizem kot priložnost za zaslužek in promocijo

Med 16. in 23. septembrom bo Prekmurje gostilo svetovno prvenstvo v poletih s toplozračnimi baloni. Prestižni dogodek, ki bo gostil več kot sto balonarskih ekip z vsega sveta, je odlična priložnost za promocijo Slovenije kot turistične destinacije, obenem pa daje prekmurskim gostincem in tudi drugim priložnost za zaslužek.

Ob organizaciji tako velikega dogodka ne gre le za tekmovalne dneve in število ekip, ampak ima dogodek mnogo večje razsežnosti: Poleg pilotov balonov oziroma tekmovalcev v košarah, imajo ekipe še zemeljski del posadke, ki skrbi za informacije o vremenu in jih pomaga usmerjati, pa sodnike in organizatorje ter vrsto pomožnega osebja.

Tako v teh dneh v Pomurju že pričakujejo več sto dodatnih gostov z vsega sveta, ki bodo koristili nastanitvene in gostinske kapacitete, obenem pa bodo zagotovo prispevali k dolgoročnim pozitivnim učinkom prvenstva. Podobno zgodbo poznajo denimo na Ljubnem ob Savinji, manjšem kraju v osrčju Zgornje Savinjske doline, kjer so pred leti začeli orati ledino z smučarskimi skoki za ženske. Kraj, ki je prej gostil mogoče par deset gostov letno, sedaj poka po šivih v vseh letnih časih: mnogi snemalci, športniki in drugo tekmovalno osebje se vrača v okolje z neokrnjeno naravo in odličnimi možnostmi za ribolov, pohodništvo in bivanje v butičnih zasebnih kampih, kar prinaša dodano vrednost tudi v obliki novih stalnih zaposlitev v turizmu.

Enako pričakujejo tudi v Prekmurju, da bodo s pomočjo udeležencev in tistih, ki si bodo ogledali prvenstvo po digitalnih kanalih, povečali prepoznavnost in obisk na dolgi rok. Že leta 2019, ko so organizirali svetovno predprvenstvo, ki je neke vrste generalka, so opazili povečano število rezervacij, ki pa jih je nato zavrlo koronsko obdobje. A ker velja balonarstvo za drag in prestižen šport, bo imelo prvenstvo nedvomno vpliv na obisk gostov z debelejšimi denarnicami. Vzporednice lahko povlečemo s turško Kapadokijo, ki se je razvila v izjemno turistično destinacijo ravno zaradi naravnih danosti za balonarski turizem. Tudi to je den od ciljev letošnjega prvenstva.

Glede na siceršnji turistični obisk, ki ga navajamo v okvirju oz. spodnjem poudarku, so takšni dogodki, ki zadržijo obiskovalce celo po teden dni ali več in to v času, ki v Sloveniji ne velja za glavno turistično sezono, še toliko pomembnejši.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Turizem v številkah

Turizem v številkah

 

Po končnih podatkih Sursa, objavljenih na njihovi spletni strani, s v obdobju december 2021 – januar 2022 v Sloveniji prevladovali tranzitni potniki. V izbranem obdobju je bilo tujih potnikov, ki so Slovenijo zapuščali preko cestnih mejnih prehodov, okoli 4.380.000, še navaja Surs. Med njimi so bili predvsem tranzitni potniki (73 %), enodnevnih obiskovalcev pa je bilo približno 354.000 oziroma 8 %. Med vsemi tujimi potniki, ki so pozimi prišli v Slovenijo, je bilo največ prebivalcev sosednjih držav; Sledili so prebivalci Nemčije (11 %) in Ukrajine (5 %). Največ tranzitnih potnikov je prišlo iz Avstrije in Hrvaške, večina enodnevnih obiskovalcev pa prav tako iz sosednjih držav, največ iz Italije in Hrvaške. Največ tujih potnikov je v opazovanem obdobju Slovenijo pripotovalo samih (39 %). Sledijo jim tisti, ki so prišli v spremstvu partnerja ali zakonca (27 %). Prevladovali so potniki, ki potujejo v osebnih avtomobilih.  Enodnevni obiskovalci so Slovenijo obiskali predvsem zaradi poslovnih razlogov.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

POLETNA ŠOLA PODJETNIŠTVA – Diagnoza: podjetnik, ki ne panicira, ampak kdaj tudi zablefira

Kaj pravzaprav je blagovna znamka? Mislite, da so vse stranke podobne vam? Tudi vi zmrznete, ko na sestanku dobite vprašanje, o katerem nimate pojma? Kakšne so bistvene značajske lastnosti dobrih podjetnikov? Kako sanjati realno?

Na treh pet vprašanj vam bodo različni strokovnjaki podali najboljše možne odgovore v okviru prve Poletne šole podjetništva v Domžalah. Za posebno poslastico pa jih bodo ob popoldnevih obiskali še gostje, ki so začeli iz nič in ustvarili vau podjetniške zgodbe.


Kaj pravzaprav je blagovna znamka? Na prvi delavnici z Jernejem Naratom se bodo udeleženci lotili oblikovanja svoje ideje od A do Ž. Torej od prvih korakov postavitve blagovne znamke (cgp, vsebina, kupec …), pa do urejanja socialnih omrežij, kako ustvariti svoje prve foto in video vsebine, ter na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju spletne strani. Celotno delavnico bodo spremljali praktični primeri, ki bodo pomagali teorijo spraviti v prakso. Popoldne se bodo seznanili z e-delovnim zvezkom, kamor bodo ves teden zapisovali vse, kar bo treba.


Ne paniciraj, blefiraj!


Ana Maria Mitič se bo kot podjetnica, ki že 15 let vodi lasten d.o.o., dotaknila pomembnega faktorja avtentičnosti in vztrajnosti. Kateri so nujni koraki od tega, da najdemo svoj poklic in tega, da od njega dejansko živimo ter kako izluščimo iz tega koristno kreativnost? Improvizacija ne spada le na oder, temveč je izjemno uporabna v vseh nivojih delovanja, predvsem pa v poslu, kjer velja glavno pravilo, da se vse spreminja. Vsekakor pa se bodo dotaknili tudi teme javnega nastopanja in kaj ima to z biznisom, saj nam bo izkušena televizijska voditeljica predala kakšen trik do boljše vidnosti in uporabe verbalnih sposobnosti za vse priložnosti. Popoldne bo dan zaokrožil poseben gost Miha Hrovat; zapestnice z dobrim namenom.


Diagnoza: podjetnik


Ali tudi vi mislite, da so vse stranke podobne vam? Če ja, potem ste v veliki zmoti, ki je prenekaterega podjetnika stala celo kariere. Nadvse pomembno je vedeti, kdo je moja stranka – in zakaj. Na poletni šoli boste pod vodstvom dr. Roka Stritarja spoznali metode in načine, kako prepoznati stranko, ki želi vaš produkt. Za piko na i pa bo Matjaž Smodiš povedal, kako je nastal Kralj Matjaž.


Priznam, kriv sem


Tako pravi Maj Hrovat, mladi Domžalčan, ki je v času koronske krize pridobil štiri milijine kapitala za zagonsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo etičnega mesa. Povedal bo, kako neustavljiva trma, velike sanje, in »dropoutanje« s faksa lahko privedejo do uspešne podjetniške zgodbe. Kako se od študentske ideje pride do 4-milijonske investicije v startup.
Razkril bo umazane prigode in smešne resnice o velikih podjetnikih. Govori bom o dobrem in starem –»Fake it till you make it« (ampak na pravi način).

Glavni adut tvojega podjetja si ti


Poletno šolo podjetništva bo sklenil Jernej Narat, ki bo spregovoril o tem, da se je motiti povsem človeško in da kdor dela, ta greši. Stara slovenska reka sta namreč še vedno aktualna prav v podjetništvu. Skozi vrednote in lastno precepcijo se bodo lotili razmišljanja, »da si glavni adut lastnega podjetja prav ti«. Skozi načrtovanje ciljev, vizije, kako sprejemati informacije in iz njih izvleči najboljše, bodo lahko udeleženci svojo idejo o podjetništvu postavili na preizkušnjo. Lotili se bodo tudi vprašanja, kako oblikovati prve cene, kdaj delati za referenco in kako podjetniško razmišljati in sanjati o drznih ciljih. Vse to pa bodo obravnavali še iz strani vrednot in lastnega poslanstva.


Šola se bo zaključila s klepetom ob podjetniški kavici.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Dodatne informacije
Če vaši otroci ali nečaki še nimajo povsem zapolnjenih počitnic, jim toplo priporočamo udeležbo na domžalski podjetniški šoli. Nenazadnje sta obrt in podjetništvo zapisana v domžalski DNK, kot radi rečejo. Šola bo potekala od 27. 6. do 1. 7. Vse dodatne informacije pa dobite na Obrtni zbornici Domžale.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Podjetniški festival za tretje življenjsko obdobje

Kako legalno zaslužiti kakšen evro v vlogi upokojenca? Katere knjige, kateri mentorji me lahko spodbudijo na podjetniški poti, ko sem v »penzionu«? Odgovore na ta in podobna vprašanja bodo upokojenci lahko poiskali skupaj s strokovnjaki na Festivalu podjetništva za tretje življenjsko obdobje.


Medgeneracijsko povezovanje in dvosmerni prenos znanj v Domžalah niso le besede, ampak ju bodo konkretno udejanjali v prvem tednu junija, ko bo na petih zaporednih dogodkih priložnost za praktičen prenos znanja in razprave. Na tamkajšnji Obrtni zbornici Domžale so se odločili, da bodo vsak dan med 6. in 10. junijem omogočali starejšim izobraževanje in informiranje s področja podjetništva.


V Domžalah, ki se lahko pohvalijo z najstarejšo obrtniško in podjetniško tradicijo v Sloveniji, živi več kot šest tisoč upokojencev. Med njimi so mnogi še delovno ali ljubiteljsko aktivni, večina pa jih ni, oziroma o tem zgolj razmišlja, kot se je pokazalo na prvem tovrstnem festivalu v letu 2019.

 

Zato so v sodelovanju z Občino Domžale naredili premišljen nabor dogodkov:

 

V ponedeljek bodo odprli podjetniško in pravno svetovalnico na temo legalnega opravljanja dela za starejše. Specializirane svetovalke Obrtne zbornice Domžale pa jim bodo na voljo tudi za druga pravna vprašanja, ki jih zadevajo.

 

Torek bo namenjen vprašanju, kako biti aktiven in podjeten v tretjem življenjskem obdobju. Ker zgledi vlečejo, bosta o tem v živo spregovorila Andrej Počivavšek in Branka Bizjan, oba izjemno aktivna upokojenca številnih talentov in na mnogih področjih.

 

V sredo se bodo starejši lahko od mlajših učili, kako uporabljati pametni telefon (za naročanje k zdravniku, plačevanje položnic, pošiljanje elektronske pošte …),v četrtek se bodo na okrogli mizi z gosti soočali z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša staranje, v petek pa se bodo lahko podružili v Prvi podjetniški knjižnici, kjer bodo lahko spoznali kakšne nove knjige (in prijatelje) in (še enkrat povprašali, če kaj med tednom ni bilo dovolj jasno.


Obenem bodo na domžalski zbornici ustanovili mentorski klub za prenos znanj med generacijami.


Dogodek, ki postaja tradicionalen, je za udeležence brezplačen.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Dodatne informacije
Zakaj festival?
V Domžalah si prizadevajo za prenos izkušenj in znanj ter za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja. Želijo postati most med podjetništvom, mladimi in starejšimi ter njihovimi podpornimi organizacijami. Zavedajo se priložnosti, ki jih ponuja sodelovanje s starejšimi, in dragocenih znanj, ki se izgubljajo zaradi pomanjkanja posluha. Hkrati pa se zavedajo izzivov, ki jih prinaša 3. življenjsko obdobje, tako na področju osamljenosti, izključenosti, novih tehnologij, psihofizičnega zdravja in nizkega standarda.

Dodatne informacije
Festival se bo odvijal med 6. in 10. junijem vsak dan od 10. do 13. ure v prostorih Obrtne zbornice Domžale na Viru. Več o vsebini na: https://www.domzale-ooz.si/dogodek/festival-podjetnistva-za-3-zivljenjsko-obdobje/2022-06-10/

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

 

Šesta sezona Štartaj Domžale: Brezplačne delavnice podirajo rekorde

Kako lahko Tesla v treh urah naredi nekaj, za kar ostali proizvajalci avtomobilov potrebujejo od dve do sedem let? Zakaj nekateri uspešno razvijejo svojo podjetniško idejo, produkte/storitve in ustvarijo uspešen posel? Zakaj se nekatera podjetja in podjetniki uspešno prilagajajo hitrim spremembam?


Izrazito praktične odgovore dobivajo vsi, ki se maja in junija letos udeležujejo serije delavnic Štartaj Domžale. Potekajo v živo in so brezplačne za vse udeležence. Primerne so za vse, ki bi radi dvignili vrednost svojih produktov in podjetij ter svojih kompetenc.


Na prvem modulu so udeleženci, teh je bilo krepko čez štirideset, definirali problem, ki ga naša ideja rešuje. Na delavnici so se ukvarjali z iskanjem ujemanja problema in rešitve (izdelka, storitve), ki je osnova za razvoj uspešne podjetniške zgodbe. Le če dobro definiramo problem, lahko razvijemo rešitev, za katero nam bodo uporabniki plačali dovolj, da bomo kot podjetje dolgoročno preživeli. Raziskava trga, kamor spada predvsem analiza in ocena obsega povpraševanja, pa tudi analiza konkurence, je zato nujen in ključen korak v razvoju katerekoli ideje. Delavnico je vodil dr. Blaž Zupan, ugledni predavatelj, znanstvenik in uspešen serijski podjetnik.


Na drugem modulu so definirali, kdo je naš glavni kupec -iskanje in spoznavanje ciljnega kupca – kaj si kupec želi in kaj resnično potrebuje, po katerih kanalih ga doseči. Spoznavali so, kako in na kakšen način ugotoviti potrebe kupca in kako definirati vrednost svojega produkta/storitve – edinstvene ponujene vrednosti. S pomočjo segmentacije kupcev so določali sprejemljivo ceno za kupca skozi delo na praktičnih primerih in predstavitvijo dobrih praks in uporabo metode Design thinking iz Univerze Stanford. Svoja spoznanja glede definiranja svoje idealne stranke in vrednosti svojega produkta/storitve so vključili tudi v svoj vzorec pitcha. Delavnico je vodil dr. Rok Stritar, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti in prav tako uspešen podjetnik.


Na tretjem modulu, ki bo potekal v torek, 24. maja, pa boste spoznali pomen prototipiranja in testiranja na podlagi dobrih praks in orodij. Identificirali boste ključne predpostavke, ki bi jih prototipirali in testirali. S pomočjo Design Sprint pristopa boste izdelali scenarij za pripravo prototipa ter pripravili akcijski načrt. Svoja spoznanja glede oblikovanja produkta/ storitve/rešitve boste vključili tudi v svoj vzorec pitcha. Delavnico bo vodil Enej Gradišek.


Na četrtem modulu (26. maja, v četrtek) boste spoznali, kako oblikovati zgodbo, ki bo pritegnila kupce. Kako skozi zgodbo ustvariti prednost pred svojimi konkurenti in kako se z zgodbo povezati s svojimi strankami. Skozi pregled tipičnih napak boste spoznali, katere so tipične pri ustvarjanju lastnih zgodb in kako se jim izogniti. Naučili se boste, kako s pomočjo storyjev povečati prepoznavnost svoje blagovne znamke in se predstaviti sledilcem na pravilen način. Naučili se boste kako s pomočjo storyjev zgraditi zaupanja vreden odnos s svojimi sledilci, kako postavljati vprašanja in narediti sledilce bolj odzivne. Naučili se boste kako s pomočjo storyjev prodajati svojo ponudbo in kako povečati zanimanje za svojo ponudbo. Naučili se boste, kako postaviti strategijo in kaj je dobro objavljati, za uspešnost vaše blagovne znamke. Svoja spoznanja glede prodaje izdelka/rešitve skozi zgodbo boste vključili tudi v svoj vzorec pitcha. Delavnico bo vodil Jernej Narat.


Ne glede na to, ali ste zaposleni ali podjetnik, Gradnja osebne blagovne znamke je postala zelo pomemben del marketinške strategije, ki vam bo pomagala, da si postavite ceno, ki si jo zaslužite. Ne glede na to, ali ste na začetku svoje podjetniške poti, kariere, zaposleni ali podjetnik. Po raziskavah kar 78% uporabnikov raje kupuje od oseb, ki jim zaupajo in so jim všeč, ker jih razumejo. Ali ste preverili, kaj o vas lahko stranke in uporabniki najdejo na googlu? Vzemite stvari v svoje roke in sami ustvarite zgodbo, ki bo pokazala kako edinstveni in unikatni ste.


Na petem modulu, 31. maja, boste poiskali vaše vrednote in jih povedali skozi zgodbo, definirali boste rešitve, s katerimi lahko pomagate ljudem, in svojo idealno stranko ter kako s pomočjo marketinga privlačiti prave stranke. Našli boste svojo unikatno lastnost, po kateri se razlikujete od konkurence. Spoznali boste glavne sestavine osebne blagovne znamke in da je vaša zgodba kot unikatni produkt. Naučili se boste kako napisati marketinško vsebino za različne prodajne kanale in kako je pomembna fotografija in video vsebine. Naučili se boste kako pripraviti strategijo za graditev osebne blagovne znamke in katere so največje napake, ki jih podjetniki delajo pri grajenju osebne blagovne znamke. Svoja spoznanja glede grajenja osebne blagovne znamke boste vključili tudi v svoj vzorec pitcha. Tudi to delavnico bo vodil Jernej Narat.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Dodatne informacije
KREATIVNOST in FLEKSIBILNOST sta eni izmed najpomembnejših lastnosti uspešnih ljudi – zato za vas organiziramo serijo BREZPLAČNIH delavnic ŠTARTAJ DOMŽALE.
Design thinking metoda reševanja kompletnih težav v ospredje postavlja uporabnika. Razvijajte svojo idejo, produkt/storitev, posel na podlagi potreb vaših uporabnikov in z jasnimi konkurenčnimi prednostmi.

Dodatne informacije
Ni še prepozno! Še vedno se lahko pridružite odličnim brezplačnim delavnicam v sklopu Štartaj Domžale, ki potekajo v živo vsak torek in četrtek po 17. uri do vključno 2. junija v prostorih Obrtne zbornice Domžale.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija