BREZPLAČEN SEMINAR “SKLEPANJE IN ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA”

Vabljeni na brezplačen seminar “Sklepanje in odpoved delovnega razmerja” v četrtek, 9. novembra ob 9. uri na OOZ Radovljica, Gorenjska cesta 20, Radovljica. Predaval bo univ.dipl. pravnik in dolgoletni izkušeni svetovalec s področja Zakona o delovnih razmerij, gospod Tomaž Bernik z ZDOPS-a.

 

Seminar je za člane s poravnano članarino OOZ Gorenjske (kamor spadate tudi člani OOZ Domžale) brezplačen. Za ostale je kotizacija 50 €.

 

Prijave zbirajo do 06.11.2017 oziroma do zasedbe mest preko telefona 04 53 20 282 ali 051 421 577 oziroma na elektronski naslov vesna.odar@ozs.si.

 

Postopek iskanja ustreznega delavca in sklenitev ustrezne pogodbo o zaposlitvi lahko prepreči marsikateri konflikt, ki lahko nastane tekom  delovnega razmerja ali pa ob njegovem prenehanju. Pri vseh teh postopkih je potrebno poznavanje zakonodajne ureditve in postopkov.  Na delavnici bomo šli “skozi” postopke, ki jih mora poznati delodajalec, vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi s poudarkom na vrstah odpovedi pogodb o zaposlitvi, tako redni in izredni ter postopkih ter dejanjih, ki jih mora opraviti delodajalec, da bo odpoved zakonita.

Vsebina delavnice:

 • Značilnosti delovnega razmerja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank
 • Vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen čas, za določen čas, s krajšim delovnim časom, za opravljanje dela na domu, s poslovodnimi osebami ali prokuristi)
 • Razporeditev delovnega  časa
 • Nadurno delo
 • Disciplinska odgovornost
 • Vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi
 • Vrste odpovedi pogodb o zaposlitvi (redna, izredna)
 • Odpovedni razlogi
 • Odpovedni roki (zakonski, pogodbeni)
 • Pravice in obveznosti v odpovednem roku
 • Odpravnine
 • Izredna odpoved
 • Kategorije varovanih delavcev
 • Vročanje