Člani, izkoristite ugodnost popusta pri članarini

Tudi v letošnjem letu je bil sprejet sklep skupščine, da lahko člani izkoristijo ugodnost popusta v višini enomesečne članarine.

 

V kolikor boste do 29.02.2020 poravnali članarino za leto 2020 (11 mesečnih članarin), vam priznamo popust v višini enomesečne članarine.

 

Navodila lahko najdete na računu za januar. Pri plačilu uporabite sklic z računa za januar 2020.  V primeru, da želite izkoristiti to možnost, poknjižite prejet račun za januar 2020 in do 29. 02. 2020 poravnate celoletno članarino (11 mesečnih zneskov). Za plačano članarino OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2020 od OZS prejmete letni račun (bremepis), ki ga tudi poknjižite.

 

Članu, ki se mu prizna popust pri plačilu letne članarine v enkratnem znesku, se v tem obračunskem obdobju – letu ne usklajuje število zaposlenih in posledično tudi ne mesečna članarina.

 

Članom, ki pristopijo v članstvo med koledarskim letom, se v letu pristopa ne prizna popust za vnaprejšnje plačilo v enkratnem znesku, za obdobje do konca tekočega koledarskega leta.

 

Preberite še:

Člani imate možnost prejemati račun za članarino na naslednje načine:

  • mesečno po pošti skupaj z revijo Obrtnik
  • kot e račun (sposobni prejemati račun v obliki predpisani s strani UJP)
  • po elektronski pošti

 

V zadnjih dveh primerih morte takšno željo izraziti ali na OZS ali OOZ (najbolje v pisni oz. elektronski način). V teh primerih se revija Obrtnik pošlje ločeno po klasični pošti.

V primeru pošiljanja računa po elektronski pošti ima član možnost izbire dveh elektronskih naslovov na katere želi, da se račun dostavi (nekateri izkoristijo možnost in dodajo elektronski naslov svoje računovodje).

 

Revijo Obrtnik skupaj z računom prejmejo vsi člani ne glede na to ali imajo poravnano članarino ali ne. V primeru, da se revija dvakrat zaporedoma vrne z naslova, ki ga imajo člani navedenega kot poslovni naslov v PRS in tudi po naknadnem poizvedovanju ne moremo uspešno dostaviti revije Obrtnik, se takemu članu do naslednje spremembe zablokira pošiljanje revije. V tem primeru se račun za članarino pošilja ločeno oz. zgolj ta brez revije.