Glavno dejavnost OOZ Domžale predstavlja pomoč članom pri vsakodnevnih podjetniških izzivih:

svetovanje pri registraciji podjetij ter pri poslovanju obrtnikov in drugih lokalnih podjetij (davčno področje, delovno pravo, finance, krediti ipd.);

informiranje o aktualnih in strokovnih vprašanjih s področja obrti in podjetništva na splošno preko osebnih stikov, mesečnega glasila CEH, e-novic;

posredovanje pri pridobivanju obrtnih dovoljenj, vodenje evidence;

promoviranje ponudbe obrtnikov na sejmih in poslovnih srečanjih doma in v tujini, izdajanje skupnih promocijskih materialov, iskanje partnerskih povezav;

organizacija izobraževanj s področja računalništva, tujih jezikov, marketinga, računovodstva, delovne zakonodaje ipd.;

sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju izobraževanja mladih;

izvajanje dejavnosti posameznih sekcij, zastopanje interesov sekcij, izobraževanja, informiranje;

povezovanje z organizacijami znotraj lokalnega okolja, znotraj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in s sorodnimi nacionalnimi in mednarodnimi partnerskimi organizacijami.

Za dodatne informacije nas pokličite na 070 394 100 ali nam pišite.
Podjetniški svetovalci na OOZ Domžale že več let izvajajo tudi storitev VEM točke, ki omogoča potencialnim podjetnikom registracijo podjetja na enem mestu, že delujočim podjetjem pa različne spremembe v statusu in urejanje zavarovanj za zaposlene. Po številu obiskovalcev VEM točke se OOZ Domžale umešča med vodilne slovenske VEM točke, kar je rezultat kvalitete storitev in prisotnost v okolju, ki je že tradicionalno zelo naklonjeno podjetništvu.
OOZ Domžale se vključuje kot partner v lokalne, regijske, nacionalne in evropske projekte.
Zanima ga partnerstvo v vseh programih.