Delovanje avtopralnic – odgovor Vlade

Dne 22.4. ob 16 uri je bilo na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-04-22 v članku Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev objavljeno tudi naslednje:

 

Ali so avtopralnice lahko odprte?

Ne, Odlok ne določa izjeme za avtopralnice. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).