Digitalizacija- prihodnost poslovanja

 

Digitalizacija- prihodnost poslovanja

Evropska komisija je uvrstila digitalizacijo med 10 najpomembnejših prioritet. Slovenija je po indeksu digitalnega gospodarstva v letu 2021 na 13. mestu v EU. Krepitev digitalnih kompetenc, varno digitalno poslovno okolje ter ozaveščenost in prepoznavanje pomena digitalizacije so cilji strategije Digitalna Slovenija 2020, saj se država zaveda, da bodo uspela le tista podjetja, ki se bodo znala prilagoditi novim razmeram.

Cilj vsakega podjetja sta zagotovo dolgoročno preživetje in rast, ki ju lahko dosežejo tudi in predvsem z digitalizacijo poslovnih procesov. In čeprav se vpeljava digitalizacije (in kasneje tudi digitalne preobrazbe) morda na prvi pogled res zdi kot dodaten strošek, ki bo podjetju le izstavil račun, pa na dolgi rok temu zagotovo ni tako.


Digitalna preobrazba je namreč tek na dolge proge, ki podjetje dvigne iz sivega povprečja, saj mu prinese optimizacijo celotnega poslovanja, kar nenazadnje pomeni nižje stroške, višjo učinkovitost, večjo zvestobo kupcev, zmanjšanje tveganj in napak, višjo produktivnost zaposlenih, boljšo uporabniško izkušnjo in še mnogo več.


Slovenija se zaveda, da je krepitev digitalnih kompetenc in usposobljenosti zaposlenih, predvsem pa vodstvenega kadra v podjetjih nujno potrebna za povečanje produktivnosti podjetij in ustvarjanje novih visoko kakovostnih delovnih mest.


V ta namen država ponuja različne spodbude za pomoč pri uspešni digitalizaciji poslovanja, predvsem za mikro, mala in srednja podjetja, kjer je pomanjkanje znanja, osveščenosti in digitalnih spretnosti še bolj opazna. Digitalizacija predstavlja velik izziv pri tradicionalnih podjetjih in MSP, kjer so vodstva slabo osveščena glede pomena digitalizacija, prav tako pa se srečujejo s pomanjkanjem znanja in digitalnih spretnosti zaposlenih.


Program za podporo digitalizaciji in digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij v višini 32,85 mio EUR, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodbuja podjetja, da se prilagodijo na novo razmere in s prenovo poslovnih procesov ter uvedbo sodobnih poslovnih modelov povečajo svojo konkurenčnost na trgu in si zagotovijo dolgoročno rast in razvoj.


V mesecu februarju smo na virtualnem podjetniškem zajtrku v okviru Spot svetovanje Osrednjeslovenska regija gostili Roberta Orehka, direktorja razvoja poslovanja v podjetju TOM PIT d.o.o., ki z lastno tehnologijo, celotno paleto digitalnih vsebin, podatkovnim centrom, celovitim naborom digitalnih storitev in outsourcingom ekspertnih znanj v okviru celotne storitve pomaga podjetjem na poti digitalne preobrazbe. Udeleženci podjetniškega zajtrka so skozi predstavitev izkušenj različnih podjetij (velikega, srednjega in malega) na praktičen in pregleden način spoznali, zakaj se lotiti digitalizacije, na kakšen način, kaj sploh pomeni pojem digitalizacija, katere so osnove, s katerimi morajo podjetja začeti in kakšen je pravilen način pristopa k digitalizaciji poslovnih procesov in k digitalni preobrazbi. Optimizacija proizvodnje, nižji stroški, zmanjšanje porabe časa za posamezne aktivnosti, procese, učinkovitejša nabava, iskanje virov, nižji stroški administracije in večja preglednost nad poslovnimi procesi so po besedah gostujočih podjetij učinki, ki jih prinese digitalizacija in digitalna preobrazba podjetij.


Robert Orehek je povedal kako pomembno je, da se digitalna preobrazba obravnava celostno skozi celoten življenjski cikel, od zasnove, implementacije, rabe do vzdrževanja. Na voljo so številne državne spodbude, ki podjetjem lahko olajšajo uspešno izpeljavo procesa digitalne transformacije, zato priporoča podjetjem, da jih izkoristijo.


Vsa podjetja vabimo, da preberejo več o spodbudi za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) na spodnji povezavi:


https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/posebne-spodbude/spodbude-za-digitalno-transformacijo-msp-p4d-2019-2023

 


Anja Grahek, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija